fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Laiton lemmikkikauppa halutaan saada kuriin EU:ssa

EU-komissiota vaaditaan ryhtymään toimenpiteisiin laittoman lemmikkikaupan, erityisesti pentutehtailun, suitsimiseksi EU:ssa. Viiden EU-maan ryhmä antoi lokakuisen eläinten hyvinvointia Euroopan tasolla käsitelleen kokouksen alla julistuksen, jossa se vaati komissiolta toimia lemmikkieläinten kauppaan liittyvien ongelmien ja lieveilmiöiden selvittämiseksi. Julistuksen allekirjoittaneiden Belgian, Tanskan, Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin yhteinen toive oli, että komissio perustaisi aiheen tiimoille työryhmän. Työryhmää ei tullut, mutta se, että julistuksen takana seisoo jo viisi maata, antaa kuitenkin toivoa tilanteen kehittymisestä ja todellisiin toimiin tarttumisesta komissiossa ja jäsenmaissa.

Lemmikkikaupassa liikkuu isot rahat

EU-alueella puoli miljoonaa koiraa vaihtaa omistajaa vuoden aikana, ja koirien ja kissojen kasvatuksessa ja kaupassa liikkuu vuosittain yli miljardi euroa. Lemmikkikaupan alalla kansallisissa säädöksissä on huomattavia eroja jäsenmaiden välillä. Ongelmia aiheuttavat muun muassa kasvattajien ja kauppiaiden kirjavat rekisterit ja eri maiden toisistaan poikkeavat eläinten rekisteröinti- ja merkintätietokannat sekä -käytännöt.

Myös laiton lemmikkikauppa EU:n sisällä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut huimasti. Asiallisesti dokumentoidun kaupankäynnin määrä on huomattavasti pienempi kuin lemmikkien todellinen liikkuvuus omistajalta toiselle. Laiton eläinkauppa on EU:n kolmanneksi kannattavin järjestäytyneen rikollisuuden ala heti huume- ja asekaupan jälkeen. Laitonta kauppaa vauhdittavat muun muassa tiettyjen laillisilla markkinoilla arvokkaiden koirarotujen kasvava kysyntä sekä puutteet EU:n lemmikkipassijärjestelmässä. Laittoman kaupan yhteydessä eläimiä kuljetetaan pitkiä matkoja kyseenalaisissa oloissa. Tartuntataudit saavat hyvät leviämismahdollisuudet, mikä aiheuttaa huomattavia terveysuhkia paitsi eläimille niin ihmisillekin.

Riskinarviointi ja vaikutusten selvittäminen tarpeen

Julistuksessa todetaan, että perusteellinen analyysi lemmikkikaupan ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista on tarpeen ennen kuin päätetään, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Julistuksessa toivotaan, että EU-komissio tekisi pikaisen riskinarvioinnin nykytilanteen vaikutuksista eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, kuluttajansuojaan ja kansanterveyteen. Vaikutusten arvioinnissa tulisi tarkastella myös lainsäädännöllisen taustan ja taloudellisten vaikutusten merkitystä lemmikkikaupan ongelmien ratkaisulle EU:ssa.

Lainsäädännön rinnalle toivotaan vapaaehtoisia toimia

Nykyinen EU-lainsäädäntö ei toimi lemmikkikaupan osalta toivotulla tavalla jäsenmaiden heikon toimeenpanon ja harmonisoinnin puutteiden takia. Eläinten hyvinvointiasioita käsitelleen kokouksen (EU Platform on Animal Welfare) toivottiin olevan sellainen elin, josta käsin vapaaehtoisiin toimiin perustuvaa eläinten hyvinvoinnin edistämistä voitaisiin jäsenmaissa koordinoida. Tarvetta olisi tällä hetkellä esimerkiksi koko EU:n kattavalle lemmikkieläinten tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmälle, jolla osaltaan voitaisiin hillitä pentutehtailua ja laitonta eläinkauppaa.

Suomessa eläinsuojelulain uudistustyön yhteydessä selvitettiin koirien ja kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin edellytyksiä, mutta näillä näkymin velvoitetta ei tulla lakiin esittämään. Velvoite voi olla mahdollista toteuttaa muussakin kuin lakiuudistuksen yhteydessä, ja mahdollisuuksia sen toteuttamiseen selvitetään edelleen.