fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Neuvottelukunta: Kuivikkeiden saatavuus vaikuttaa lihanautojen hyvinvointiin

kuivikkeiden saatavuus voi vaikuttaa lihanautojen hyvinvointiin; kuvassa lihanautoja
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 14.6.2022

Kuivikkeiden saatavuus ja hinta voivat muodostua kriittisiksi tekijöiksi lihanautojen hyvinvoinnille, huomauttaa Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta. Lihanautojen kasvatus pehmustetuilla makuualueilla on yleistynyt, ja toimiva kuivikepohja on eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvä ratkaisu. Neuvottelukunnan mukaan ympäristöystävällisten, taloudellisesti kestävien kuivitusratkaisujen kehittämistä tulisi tukea eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on ottanut kantaa lihanautojen hyvinvoinnin parantamiseen jo vuonna 2011. Tämän kannanoton mukaan ”Neuvottelukunta toivoo, että erilaisin toimin edistettäisiin lihanautojen kasvatusta hyvin kuivitetuissa kylmäkasvattamoissa lämpimien ritilälattiaisten kasvattamojen sijaan. Ritilälattiaisiin karsinoihin neuvottelukunta suosittelee kumilla päällystettyjä rakolattiapalkkeja.”

Neuvottelukunta toteaa, että lihanautojen kasvatus pehmustetuilla makuualueilla on yleistynyt. Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan tietojen mukaan teurastetuista lihanaudoista kovalla betonipalkkilattialla kasvatetaan noin 18 %, kumipäällystetyllä betonipalkkilattialla 40 % ja kuivikepohjalla 42 %. Nasevan tiedoista käy ilmi, että makuualustan pehmeys vähentää kuolleisuutta, ruhjeita ja ruhon hylkäyksiä sekä parantaa eläinten nettokasvua. Pehmeällä makuualustalla kuolleisuus on noin 3 %, kun kovalla kuolleisuus on noin 4 %. Suurin osa eli noin 95 % lihanaudoista kasvatetaan tiloilla, jotka ovat Nasevan piirissä.

Elinkeino on suosinut lihanautojen pitoa pehmeällä alustalla. Sen hyödyistä on pidetty luentoja ja tehty laskelmia jo usean vuoden ajan. Teurastamot maksavat hyvinvointilisää kuivikepohjilla ja kumitetuilla betonipalkeilla kasvatetuille naudoille. Jatkossa pehmeä makuualue on monen teurastamon kohdalla edellytys sille, että teurastamo toimittaa tilalle välitysvasikoita.

Lisäksi palkkien pehmustamista on edistetty eläinten hyvinvointikorvausten avulla. Vuonna 2020 kaikkiaan 152 tilaa valitsi hyvinvointikorvauksen toimenpiteen koskien vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista. Tähän toimenpiteeseen sisältyy vaatimus siitä, että naudoilla on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue tai rakolattiakarsinoissa makuualueella on makuumukavuuden parantamiseksi käytettävä rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita vastaavia lattiaa pehmentäviä rakenteita.

Lihanautojen kasvatusolosuhteissa tulisi ensisijaisesti suosia kuivikepohjaisia ratkaisuja, koska ne ovat hyvin toimiessaan eläinten hyvinvoinnin kannalta paras vaihtoehto. Jos olosuhteiden tai kuivikkeiden saatavuuden takia käytetään rakolattiakarsinoita, niin neuvottelukunta suosittelee kumipäällysteisten betonipalkkien käyttöä. Kuivikkeen hinta ja saatavuus ovat ratkaisevia kuivikepohjaisen lihanautakasvattamon kannattavuudelle. Kuiviketurpeen hinta nousee todennäköisesti tulevaisuudessa, koska energiaturpeen otto tullee loppumaan. Ympäristöystävällisten ja taloudellisesti kestävien kuivitusratkaisujen kehittämistä tulisi eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi tukea.

Neuvottelukunta on tehnyt kannanoton nautojen lantapanssareista vuonna 2014, jossa neuvottelukunta totesi, että pitopaikan ahtaus, huono ilmanvaihto ja likaisuus altistavat lantapanssareiden syntymiselle. Naudan karvapeitteen lantaisuutta ehkäistään muun muassa huolehtimalla eläimen pitopaikan puhtaudesta ja hyvästä kuivituksesta sekä tarjoamalla eläimelle riittävästi tilaa ja sopivaa ravintoa.

Neuvottelukunta korostaa, että on tärkeää parantaa eläinten mahdollisuuksia levätä pehmeällä alustalla entisestään siten, että eläimet saadaan myös pidettyä puhtaina. Suurimmat puhtaanapito-ongelmat liittyvät huonosti toimiviin kuivikepohjiin. Niiden taustalla on sekä kuivituksesta aiheutuvat kustannukset että puutteellinen osaaminen. Eläinten makuumukavuus ja puhtaus edellyttävät kaikkia mahdollisia toimia edullisten ja hyvälaatuisten kuivikkeiden saatavuuden ja riittävän ammattitaidon varmistamiseksi kaikilla tiloilla.

Neuvottelukunnan puolesta

Seinäjoella 10.06.2022

Olli Ruoho, Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puheenjohtaja

Kannanotto Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan verkkosivuilla

Tämä on Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto. Eläinten hyvinvointikeskus toimii eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.

 

Lue lisää:

Kannanotto: Peruseläinlääkäripalvelut turvattava kohtuullisin kustannuksin kaikkialla Suomessa

Neuvottelukunta: Porsaiden kirurginen kastraatio on hyvinvointiongelma