fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Koti- ja tuotantokanojen lopetukseen tärkeää varautua etukäteen

kotikanala

Kanat ja broilerit (eli nuoret kanat) ovat tuntevia yksilöitä. Kotikanalan pitäjä oppii tuntemaan ja käsittelemään kanojaan yksilöinä niitä hoitaessaan ja seuratessaan, mutta kymmenien tuhansien lintujen siipikarjaparvissa tuotantotiloilla yksilöiden tunnistaminen on mahdotonta.

Harraste- tai kotitarvekanoja harkitessa on syytä miettiä kanojen kohtalonkysymykset: milloin, miten ja kuka kanat aikanaan lopettaa. Broilereita ei lopeteta kasvatustiloilla, vaan ne kuljetetaan siipikarjateurastamoille teurastettaviksi. Munintansa lopettaneet kanat lopetetaan Suomessa tuotantotiloilla tähän erikoistuneiden yrittäjien toimesta. Tautitapauksissa tuotantotiloilla voidaan joutua lopettamaan tilan kaikki linnut. Lintuinfluenssatapauksissa siipikarjatila eristetään ja kaikki linnut lopetetaan mahdollisimman pian.

Lintuinfluenssasta opittiin Alankomaissa kantapään kautta

Alankomaissa vuonna 2003 lintuinfluenssaepidemian aikana jouduttiin yli tuhannen siipikarjatilan kaikki, noin 30 miljoonaa lintua, lopettamaan. Myös ihmisvahinkoja aiheutui. Nyt Alankomaissa valtio kustantaa tiloilla tapahtuvan siipikarjan lopetuksen nopean toiminnan joukot. Lopetustiimi on toimintavalmiudessa niin, että millä tahansa tilalla linnut pystytään tarvittaessa lopettamaan neljän tunnin sisään taudin toteamisesta. Tiimin on osattava suojautua myös ihmiselle vaarallisilta taudeilta, ja lopetuskaasuja sekä muuta välineistöä on oltava toimintavalmiina riittävästi.

Iso-Britanniassa siipikarjateollisuus rahoittaa tiloilla tapahtuvan siipikarjan lopetuksen harjoittelua ja valmiusjoukkoja sekä lopetuskaasujen ja menetelmien kehittämistä. Iso-Britanniassa on kehitetty esimerkiksi kanojen lopettamista pitopaikkaan johdettavan typpivaahdon avulla.

Ruotsissa noin 6 % munintansa lopettaneista kanoista lopetetaan normaalistikin kotikanalaan johtamalla sinne hiilidioksidikaasua. Kanalan seinään jo valmiiksi asennettu kaasun sisääntulo on pakollinen osa kaikkia Ruotsin kanaloita, jotta hiilidioksidin johtaminen rakennukseen olisi helppoa. Rakennuksen aukot, kuten ovien ja ikkunoiden pielet, tilkitään ennen kuin kaasua aletaan johtaa rakennukseen. Koska kanojen lopettaminen tilalla kaasuttamalla koko siipikarjarakennus on osa normaalia toimintaa, tiedetään Ruotsissa, miten asia hoituu käytännössä myös tautitapauksen sattuessa.

Eläinten hyvinvoinnin kannalta kanojen lopettaminen kanalaan johtamalla sinne hiilidioksidikaasua on hyvä tapa, koska tällöin vältetään kanoille stressiä aiheuttava kerääminen ja käsittely. Hiilidioksidikaasun hengittäminen kuitenkin ärsyttää hengitysteitä eikä siksi ole kanojen hyvinvoinnin kannalta paras menetelmä. Suomessa munintansa lopettaneet kanat tainnutetaan ja lopetetaan tilalla konteissa käyttäen hiilidioksidikaasua. Kanat kerätään ensin käsin, jotta ne saadaan siirrettyä kontteihin. Myös broilerit tainnutetaan hiilidioksidilla Suomen suurissa broileriteurastamoissa.

Kotikanan lopetus syytä miettiä etukäteen

Kotona pidettävään harrastuskanaan voi muodostua kiinteä suhde. Kotikanojen pitäjän pitää suunnitella etukäteen myös se, miten kana kohtaa loppunsa. Ennen kanojen hankintaa on syytä pohtia, missä vaiheessa tai tilanteessa ja miten lopetan kanan, ja lopetanko omat kanani itse vai pyydänkö jotakuta osaavaa tekemään lopetuksen.

Tainnuta kana ja varmista kuolema

Hyvä toimintatapa kotikanan lopetuksessa on kanan tainnuttaminen ensin lujalla ja tarkalla iskulla päähän tai lyömällä kanan pää vauhdilla kovaa alustaa vasten. Toiminta saattaa vaikuttaa brutaalilta, mutta napakka isku päähän tainnuttaa välittömästi ja tekee kanan tunnottomaksi. Tämän jälkeen kanan kuolema on varmistettava esimerkiksi verenlaskulla katkaisemalla kaulasuonet. Kanan tajunnan pitää pysyä poissa kuolemaan asti, minkä vuoksi onnistuneen tainnuttamisen jälkeinen nopea kuoleman varmistaminen on tärkeää.

On syytä huomata, että ilman edeltävää tainnutusta tehty kanan kaulan katkaisu tai niskamurto ovat menetelmiä, jotka eivät välttämättä aiheuta kanalle välitöntä tajuttomuutta ja tunnottomuutta. Siksi on suositeltavaa aina ensin tainnuttaa kana lujalla ja tarkalla iskulla päähän. Uudessa eläinten hyvinvointilain luonnoksessa onkin linjattu, että myös kotikana olisi aina tainnutettava.

Säännöt tuotantoeläinten lopetukseen määrittelee lopetusasetus (1099/2009).

Lue myös: Eviran muistilista kesäkanojen pitäjälle

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.