fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Koiran hyvinvointi etusijalle – jalostukseen vain terveitä koiria, selvitys linjaa

jalostusselvitys ehdottaa koirien jalostukselle uusia sääntöjä; kuvassa sekarotuinen koira

Jalostuksessa käytettävällä koiralla ei saa olla sellaisia perinnöllisiä sairauksia tai piirteitä, jotka altistavat sen jälkeläiset merkittävälle hyvinvointihaitalle. Jalostuksessa on käytettävä vain terveitä ja terverakenteisia koiria, ja rotuun on tarvittaessa otettava uutta verta rodun ulkopuolelta riittävän laajan jalostuspohjan turvaamiseksi, toteaa Luonnonvarakeskuksen selvitys koirien jalostuksen valvontakriteereistä ja raja-arvoista.

Jalostusselvitys: perinnölliset sairaudet ja muut hyvinvointihaittaa aiheuttavat piirteet este koiran jalostuskäytölle

Jalostukseen käytettävän koiran pitää olla terve, ja terveen koiran kriteerejä on tiukennettava nykyisestä koirien hyvinvoinnin takaamiseksi, katsoo Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden juuri julkaisema selvitys koiranjalostuksen ongelmista ja valvontakriteereistä. Selvitys on kolmas osa laajasta raporttikokonaisuudesta, joka käsittelee eläinjalostukseen liittyvää eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostamista.

Selvityksen mukaan jalostukseen ei pidä käyttää pelokkaita koiria eikä koiria, joilla on esimerkiksi atopia, sydänsairaus tai tietynlaisia hampaiston vikoja. Jalostukseen ei saisi käyttää myöskään koiraa, jolle on tehty kirurginen toimenpide rakenteellisen vian tai heikkouden vuoksi tai jolla on todettu selkeä tarve tällaiseen toimenpiteeseen. Jalostuskoiralla ei saa olla merkittäville hyvinvointihaitoille altistavia rappeumia, epämuodostumia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia; esimerkiksi eturaajat eivät saa olla liian käyrät. Myöskään koiraa, jolla on tarve jatkuvaan tai toistuvaan lääkitykseen tai siihen verrattava erikoisruokavalio perinnöllisen sairauden, vian tai käyttäytymishäiriön vuoksi, ei tule käyttää jalostukseen.

Periytyvät viat ja sairaudet heikentävät koiran hyvinvointia

Monen hyvinvointihaittaa aiheuttavan sairauden ja vian taustalla on koiran epäterve rakenne, jota on jalostettu liiallisesti, usein ulkonäkö edellä. Rakenneominaisuudet ovat yleensä vahvasti periytyviä. Siksi niistä on myös mahdollista päästä jalostuksen avulla suhteellisen helposti eroon.

Lyhytraajaisilla koirilla raajojen kiertyminen ja taipuminen sekä kyynärnivelen osien yhteensopimattomuus voivat aiheuttaa nivelrikkoa ja kroonista kipua sekä tassutulehduksia. Takajalkojen asentovirheet voivat johtaa myös polvilumpion sijoiltaanmenoon. Lumpion sijoiltaanmeno ja eturistisidevaurio ovat selvityksen mukaan eräitä koirien yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kumpikin sairaus on kivulias, alkaa nuorena tai keski-iässä ja aiheuttaa siten hyvinvointihaittaa huomattavan pitkän ajanjakson sairastuneiden koirien elämässä.

Joidenkin koirien nikamavälilevyillä on taipumus rappeutua ennenaikaisesti. Rappeutuminen altistaa välilevytyrille sekä selkäydin- ja hermovaurioille, jotka aiheuttavat kipua ja halvausoireita.

Lyhytkuonoisuudella ja hengitysteiden ahtaudella on vakavia hyvinvointivaikutuksia koiralle. Myös liian pieni kallon koko ja silmien pullistuminen liian ulos ovat kipua ja haittaa aiheuttavia piirteitä, joita on jalostettu tietyille roduille rotutyypillisen ulkonäön saavuttamiseksi. Näiden piirteiden hyvinvointihaittaa käsitellään tarkemmin selvityssarjan osassa II: Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista.

Myös voimakas pelko, atooppinen ihottuma, perinnölliset sydänsairaudet ja hammasongelmat vaikuttavat ratkaisevalla tavalla koiran hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Siksi niiden siirtymistä sukupolvelta toiselle on jalostuksen keinoin hillittävä.

Selvityksessä todetaan, että useimmat koirien perinnölliset sairaudet ja ongelmat ilmenevät kolmeen ikävuoteen mennessä. Sen vuoksi tätä nuorempia koiria ei pitäisi käyttää jalostuksessa ainakaan laajamittaisesti.

Sukusiitos kaventaa rodun geneettistä monimuotoisuutta

Rodun liian kapea geenipohja voi aiheuttaa vakavia hyvinvointiongelmia rodun yksilöille. Sukusiittoisuus kasvattaa riskiä sairastua perimässä kannettuihin sairauksiin ja kuolla ennenaikaisesti. Selvityksessä todetaan sukusiittoisuuden aiheuttavan koirille muun muassa lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuutta, epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä ja tulehdusalttiutta. Sen vuoksi jalostuksessa ei pidä käyttää liian läheisiä sukulaisia, kuten koiran isää, emää, isoisää tai -emää, isän tai emän sisaruksia eikä koiran omia sisaruksia tai puolisisaruksia.  

***

Selvityksessä esitetyt valvontakriteerit raja-arvoineen on laadittu yhteistyössä asiantuntijaeläinlääkärien ja viranomaisten kanssa. Kriteerit koskevat kaikkia koiria, niin rotukoiria kuin monirotuisiakin. Ne vastaavat nykyistä eläinsuojelulainsäädäntöä ja tulevan eläinten hyvinvointilain kirjauksia ja toimivat pohjatietona parhaillaan valmisteltavalle uudelle jalostusasetukselle.

 

Lue lisää:

Mäki, K. & Kempe, R. 2023. Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen: Osa III: Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2023. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 154 s.

Ruokaviraston raportti | Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen, Osa II: Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista

Painetta parempaan jalostukseen pitää lisätä

Lyhyitä kalloja tuottavan koiranjalostuksen on loputtava

Englanninbulldoggien kärsimys paljastuu röntgenkuvissa

Lemmikkieläinten jalostus tuottaa kauniita yksilöitä, mutta myös kärsimystä