fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan harrastus- ja työkoirien testaamisessa käytettävien kohde-eläinten hyvinvoinnista. Tiettyjen metsästyskoirarotujen taipumusten testaamisessa käytetään esimerkiksi kettuja, jotka päästetään keinotekoiseen luolastoon metsästyskoiran etsittäväksi. Paimenkoirakokeissa taas mitataan tiettyjen paimenkoirarotujen paimennusviettiä paimennettavilla kohde-eläimillä, kuten lampailla ja poroilla.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 1.4.2016

Erilaisten rotukoirien käyttö rotujen tyypillisiä taipumuksia hyödyntäviin harrastuksiin ja työkäyttöön on lisääntynyt. Myös koiraharrastukset kuten metsästys ja paimennus, joissa kohde-eläimenä on toinen eläin, ovat kasvussa. Koirien rotutyypillisiä ominaisuuksia testataan myös jalostustavoitteiden vuoksi, vaikkei koiraa varsinaisesti käytetäkään esimerkiksi metsästykseen tai paimentamiseen.

Työ- ja harrastustehtäviä varten metsästys- ja paimenkoiria on koulutettava, ja koulutukseen käytetään kohde-eläimiä, tyypillisesti lampaita ja kettuja. Neuvottelukunta on huolestunut koulutukseen käytettyjen eläinten hyvinvoinnista. Kriittisiä kysymyksiä ovat muun muassa kohde-eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen, hoito ja pito-olosuhteet, kohde-eläimen käyttöperusteet, sekä eläimen pelon tunnistaminen ja siihen reagoiminen koetilanteissa ja niiden ulkopuolella.

Sekä paimenkoirat että metsästyskoirat aiheuttavat kohde-eläimissä pelkoa, minkä vuoksi koirat saavat ne liikkeelle ja reagoimaan tilanteeseen. Neuvottelukunta toivoo, että testitilanteita varten kehitetään rodunomaisia taipumuksia testaavia testejä, joihin ei tarvita eläviä kohde-eläimiä. Rotujärjestöjen toivotaan pohtivan, voitaisiinko joistakin kohde-eläimiä käyttävistä taipumustesteistä luopua kokonaan.

Kohde-eläinten hyvinvointiin, lepoaikoihin ja pito-olosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Koirien rodunomaisia taipumuksia ei tule testata elävillä kohde-eläimillä, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Koiran ja kohde-eläimen joutuminen suoraan fyysiseen kontaktiin on estettävä. Kaikkiin sellaisiin harjoituksiin, testeihin ja kokeisiin, joissa kohde-eläimelle voi aiheutua fyysistä tai psyykkistä haittaa, on suhtauduttava kriittisesti, ja haitat on pyrittävä ennakoimaan ja estämään.

Helsingissä 1.4.2016

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Puheenjohtaja Mika Leppinen

Varapuheenjohtaja Laura Hänninen

Lisätietoja: Mika Leppinen, puh. 050 373 5716; Laura Hänninen, puh. 02 94157312