fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kohde-eläinten hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota koirakokeissa

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan harrastus- ja työkoirien testaamisessa käytettävien kohde-eläinten hyvinvoinnista. Tiettyjen metsästyskoirarotujen taipumusten testaamisessa käytetään esimerkiksi kettuja, jotka päästetään keinotekoiseen luolastoon metsästyskoiran etsittäväksi. Paimenkoirakokeissa taas mitataan tiettyjen paimenkoirarotujen paimennusviettiä paimennettavilla kohde-eläimillä, kuten lampailla ja poroilla.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 1.4.2016

Erilaisten rotukoirien käyttö rotujen tyypillisiä taipumuksia hyödyntäviin harrastuksiin ja työkäyttöön on lisääntynyt. Myös koiraharrastukset kuten metsästys ja paimennus, joissa kohde-eläimenä on toinen eläin, ovat kasvussa. Koirien rotutyypillisiä ominaisuuksia testataan myös jalostustavoitteiden vuoksi, vaikkei koiraa varsinaisesti käytetäkään esimerkiksi metsästykseen tai paimentamiseen.

Työ- ja harrastustehtäviä varten metsästys- ja paimenkoiria on koulutettava, ja koulutukseen käytetään kohde-eläimiä, tyypillisesti lampaita ja kettuja. Neuvottelukunta on huolestunut koulutukseen käytettyjen eläinten hyvinvoinnista. Kriittisiä kysymyksiä ovat muun muassa kohde-eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen, hoito ja pito-olosuhteet, kohde-eläimen käyttöperusteet, sekä eläimen pelon tunnistaminen ja siihen reagoiminen koetilanteissa ja niiden ulkopuolella.

Sekä paimenkoirat että metsästyskoirat aiheuttavat kohde-eläimissä pelkoa, minkä vuoksi koirat saavat ne liikkeelle ja reagoimaan tilanteeseen. Neuvottelukunta toivoo, että testitilanteita varten kehitetään rodunomaisia taipumuksia testaavia testejä, joihin ei tarvita eläviä kohde-eläimiä. Rotujärjestöjen toivotaan pohtivan, voitaisiinko joistakin kohde-eläimiä käyttävistä taipumustesteistä luopua kokonaan.

Kohde-eläinten hyvinvointiin, lepoaikoihin ja pito-olosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Koirien rodunomaisia taipumuksia ei tule testata elävillä kohde-eläimillä, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Koiran ja kohde-eläimen joutuminen suoraan fyysiseen kontaktiin on estettävä. Kaikkiin sellaisiin harjoituksiin, testeihin ja kokeisiin, joissa kohde-eläimelle voi aiheutua fyysistä tai psyykkistä haittaa, on suhtauduttava kriittisesti, ja haitat on pyrittävä ennakoimaan ja estämään.

Helsingissä 1.4.2016

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Puheenjohtaja Mika Leppinen

Varapuheenjohtaja Laura Hänninen

Lisätietoja: Mika Leppinen, puh. 050 373 5716; Laura Hänninen, puh. 02 94157312

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.