fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Koe-eläinten maailmassa kärsimys on väistämätöntä, mutta sitä on lievitettävä

koe-eläinten hyvinvointi aiheena raportissa; kuvassa hiiriä

Koe-eläimiä käytetään tieteellisessä tutkimuksessa, opetuksessa ja erilaisten kemikaalien ja yhdisteiden turvallisuuden testauksessa. Eläinkokeiden tekeminen on luvanvaraista. Toimintaa ohjaa koe-eläinten korvaamisen, niiden käytön vähentämisen ja eläinten hyvinvoinnin parantamisen periaate, jota on noudatettava kaikessa eläinkoetoiminnassa. Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportin uusimmassa osassa käsitellään koe-eläinten hyvinvointia ja tarkastellaan muun muassa koe-eläinten käyttömääriä sekä kokeissa eläimille aiheutetun kivun vakavuutta.

Eläinkokeista halutaan eroon

Eläinkokeiden tekeminen ei ole koskaan itsetarkoitus, vaan väline tieteellisen tiedon hankkimiseen. EU:n tavoitteena on päästä eläinkokeista ennen pitkää kokonaan eroon, mutta toistaiseksi niitä joudutaan edelleen tekemään. Lainsäädäntö, mutta myös tieteellinen julkaisukäytäntö osaltaan edellyttävät, että tietyt kokeet on tehtävä eläimillä. Eläinkokeiden tarkoituksena on paitsi tuottaa tietoa perustutkimuksen tarpeisiin, myös turvata ihmisen terveys ja turvallisuus tilanteissa, joissa esimerkiksi uusia lääkeaineita ryhdytään käyttämään ihmisen sairauksien hoidossa.

Koe-eläimen elämän tulisi olla mahdollisimman hyvä syntymästä kuolemaan. Koe-eläimet elävät rajoitetussa elinympäristössä, ja niille tehdään tutkimustarkoituksessa usein kipua tai kärsimystä aiheuttavia toimenpiteitä. Koe-eläinten käytön etiikan on siksi oltava lähtökohtana kaikessa eläimiä hyödyntävässä tutkimuksessa. Koe-eläinten käytön eettisten perusteiden on oltava vahvat ja loogiset, jotta eläinkoelupa voidaan myöntää.

Käytännössä eläinkokeita tehdään suurimmaksi osaksi biologisen perustutkimuksen tarpeisiin, tavoitteena lisätä tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi ihmiskehon biologisista mekanismeista ja vasteista. Myös soveltavan tutkimuksen osuus eläinkokeissa on huomattava. Eläinkokeita tehdään tutkittaessa muun muassa ihmisen hermostoon ja mielenterveyteen liittyviä vakavia häiriöitä (kuten Parkinsonin tautia, Alzheimerin tautia, MS-tautia, epilepsiaa, migreeniä, masennusta ja addiktioita), sydän- ja verisuonisairauksia sekä syöpiä ja niiden hoitokeinoja.

Koe-eläimen kokema kipu ja kärsimys on minimoitava

Koe-eläinten hyvinvointia turvataan 3R-periaatteisiin kuuluvan parantamisen (refinement) velvoitteen nojalla. Eläinten hyvinvointia on parannettava eläimiä pidettäessä ja kasvatettaessa sekä toimenpiteitä tehtäessä. Parantaminen tarkoittaa eläimelle aiheutettavan kärsimyksen estämistä tai lievittämistä vähäisimpään mahdolliseen, sekä eläimen hyvinvoinnin aktiivista edistämistä.

Käytännössä koe-eläinten hyvinvointia lähestytään usein kivun lievityksen tai poistamisen näkökulmasta. Kivuttomuus ei kuitenkaan takaa eläimen hyvinvointia. Hyvinvointiin vaikuttaa ennen kaikkea se, miten eläin pystyy sopeutumaan: miten se voi vaikuttaa omiin oloihinsa ja tehdä valintoja sekä toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan.

Lain tavoitteena koe-eläinten hyvinvoinnin parantaminen

Koe-eläinten käyttöä säätelee EU-direktiivi (2010/63/EU) tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta, sekä Suomen kansallinen koe-eläinlaki ja -asetus. Lainsäädäntö edellyttää, että eläinkokeissa käytettäville eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa. Eläinkokeiden tekemiseen vaaditaan koulutus ja sen myötä osoitettu pätevyys, ja jokaiselle eläinkokeelle on haettava etukäteen lupa viranomaiselta.

Koe-eläinten suojelu ja hyvinvointi on tärkeää varmistaa kansainvälisellä tasolla. Hyvinvointia ja suojelua on parannettava sitä mukaa, kun eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja eläinten kyvystä tuntea kipua on saatavilla uutta tieteellistä tietoa.

Nyt julkaistava hyvinvointiraportin osa koe-eläinten hyvinvoinnista Suomessa kokoaa yhteen muun muassa koe-eläinmäärät eläinlajeittain, kokeiden eläimille aiheuttaman kivun ja kärsimyksen vakavuuden arvioinnin, ja eri tarkoituksia varten tehtyjen eläinkokeiden suhteelliset osuudet. Raportti esittelee myös keinoja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen koeoloissa ja kertoo, millä edellytyksillä eläinkokeita saa Suomessa tehdä.

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Koe-eläinten hyvinvointi 

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Opetus ja koulutus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Politiikka ja talous

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinten hyvinvoinnin tutkimus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Johdanto raporttiin

Aikaisemmat Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportit 2016 ja 2012

Kaikki Eläinten hyvinvointikeskuksen raportit löytyvät täältä