fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kissakriisi haastaa kansanedustajat ottamaan kantaa

kissakriisi-kansalaisaloitteen käsittely etenee: kuvassa kissoja

Kissakriisi on Suomessa todellisuutta: kissoja hylätään, löytökissoille ei löydy omistajaa, villiintyvät kissat lisääntyvät keskenään sisäsiittoisissa populaatioissa ja kärsivät taudeista, nälästä ja kylmästä. Kissojen elämänlaadun parantamiseksi tehtyä Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitetta käsiteltiin eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa 5.4.22, jossa myös Eläinten hyvinvointikeskus esitti oman kantansa aloitteeseen.

Eläinten hyvinvointikeskuksen lausunto kansalaisaloitteeseen Kissakriisi hallintaan – kissojen tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta (KAA 4/2021 vp)

Eläinten hyvinvointikeskus tukee kansalaisaloitteen vaatimuksia:

  1. Kissojen hallitsematon lisäännyttäminen tulee säätää lainvastaiseksi. Kissan omistajan velvollisuus on huolehtia, että kissa ei pääse hallitsemattomasti lisääntymään. Kissan omistajan tulee estää tämä kastroimalla tai steriloimalla vapaana ulkoilevat kissat.
  2. Kaikki kissat tulee tunnistusmerkitä ja rekisteröidä. Kissan omistajan velvollisuus on huolehtia, että kissa tunnistusmerkitään mikrosirulla ja tunnistetiedot merkitään valtakunnalliseen rekisteriin. Omistajan tulee myös huolehtia, että rekisterin tunnistetiedot pysyvät ajantasaisina.

Kissa ansaitsee aseman yksilönä suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomalaisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin takaavat omalta osaltaan lemmikkieläimet, jota kodeissamme on vuosi vuodelta enemmän. Lemmikit ovat hyötyelämiä. Olemme todistaneet tämän myös sodan keskellä. Lemmikkiä ei jätetä, vaan siitä huolehditaan loppuun asti. Pidämme lähes itsestään selvänä, että koiran hylkääminen on väärin, ja että koira saa tunnistusmerkinnän ja se rekisteröidään. Kissa on koiraa pitkäikäisempi lemmikki, ja kissoja on Suomessa hyvin todennäköisesti koiria enemmän. Kissan arvostuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen tarvitaan resursointia yhteiskunnan taholta. Etenkin kissojen suojelu- ja hyvinvointityö on ollut liian kauan ja liian laajasti vapaaehtoistyön varassa. Kissojen merkintä- ja rekisteröintivelvoite on asiassa ensimmäinen askel eteenpäin.

Kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin edut:

  • Omistaja saadaan vastuuseen kissan hyvinvoinnin laiminlyönnistä.
  • Ulkoa kiinniotetun ja löytöeläinten vastaanottopaikkaan toimitetun kissan omistajaan saadaan yhteys. Kissa palautuu omistajalleen nykyistä nopeammin, ja löytöeläintoiminnan kuormitus vähenee.
  • Suojellun linnun tai muun suojellun eläimen tappaneen kissan omistaja voidaan saada korvausvastuuseen.
  • Omistaja voidaan saada vastuuseen kissan hallitsemattomasta lisääntymisestä.

Kissakriisi pahenee kissojen hallitsemattoman lisääntymisen myötä

kissakriisi pahenee, kun puolivillit populaatiokissat lisääntyvät hallitsemattomasti. Kuvassa kissoja.
Puolivilleissä populaatioissa elävät kissat kärsivät mm. silmätulehduksista ja loisista. Kahden viikon hoitokuuri on jo tehnyt ihmeitä kissanpennulle.

Uuden eläinten hyvinvointilain luonnoksessa on vaatimus siitä, että eläimen omistajan tulee estää pitämiensä nisäkkäiden hallitsematon lisääntyminen. Kissa on tehokas lisääntyjä. Se tulee sukukypsäksi viimeistään puolivuotiaana, on kiimassa kesäisin ja syksyisin, kantaa kaksi kuukautta ja vieroittaa pennut noin kolmikuisina.

Ihmisen uloshylkäämistä, sukukypsistä kissoista syntyy helposti puolivillien, keskenään lisääntyvien kissojen joukko. Tällöin puhutaan populaatiokissoista. Populaatiokissat eivät yleensä elä aivan täysin riippumatta ihmisestä. Populaatiokissat voivat yleisesti huonosti. Ne kärsivät taudeista, loisista ja aliravitsemuksesta. Kissa ei selviä hyvinvoivana Suomen luonnossa, vaan tarvitsee kissasta yksilönä huolehtivan omistajan saadakseen sopivaa ravintoa, vettä, suojaa, terveydenhuoltoa ja -hoitoa sekä virikkeellistämistä.

Eläinten hyvinvointikeskus tukee kansalaisaloitteen vaatimusta siitä, että kissan hallitsemattoman lisääntymisen estäminen on ensisijaisesti omistajan velvollisuus. Tuemme myös kansalaisaloitteen vaatimusta kastroida tai steriloida vapaana ulkoilevat kissat. Lisäksi tuemme seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan näkemystä kansalaisvelvollisuudesta ilmoittaa viranomaisille hallitsemattomista kissapopulaatioista.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyn jälkeen aloite etenee eduskuntaan tämänhetkisen tiedon mukaan viimeistään elokuussa 2022, jolloin eduskunta käsittelee myös ehdotusta uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi.

 

Lue lisää:

Kissan hyvinvointi

Kissa ansaitsee paikan maatilan omavalvonnassa

Neuvottelukunta: Kissojen vapaa ulkoilu kiellettävä

Vastuullisen omistajan kissa ulkoilee valvotusti

Sisäkissan hyvinvoinnin ratkaisee omistajan aktiivisuus

Kissa kaipaa arvostusta

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.