fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Kaikkien lehmien pitäisi päästä kesällä laitumelle

laidunnus edistää hyvinvointia

Laidunnus lisää monin tavoin lehmän hyvinvointia ja edistää terveyttä. Pohdimme laidunnuksen hyötyjä 8.6.19 Helsingin Sanomissa julkaistussa Vieraskynässämme.

Laiduntavat lehmät ovat kaunis näky

Laiduntavat lehmät vihreällä nurmella kuuluvat kesäisen Suomen vakiokuvastoon. Laitumelle lasku on jokakeväinen iloinen tapahtuma, jossa muutaman epäröivän askeleen jälkeen lehmät kirmaavat utareet heiluen laitumelle talven sisälläolon jälkeen. Kaikkien suomalaisten lehmien soisi pääsevän kesälaitumille, sillä laiduntaminen edistää monin tavoin lehmän hyvinvointia. Meillä on tilaa laiduntaa enemmän kuin monessa muussa maassa, mutta osa lehmistämme elää silti ympäri vuoden sisällä navetassa.

Lehmät elävät parsi- tai pihattonavetoissa

Lehmien pitopaikka eli navetta on yleensä joko parsi- tai pihattotyyppinen. Parsinavetassa paikalleen kytketty lehmä on säädöksiin perustuen päästettävä kesäaikaan ulos vähintään jaloittelemaan 60 vuorokauden ajaksi. Parsinavetan lehmillä on siis ulkojaloitteluvelvoite, mutta ei varsinaista laidunnusvelvoitetta.

Parsinavetat ovat väistyvä navettatyyppi. Alaa valtaavat pihattonavetat, joissa elää nykyään jo 60 % suomalaislehmistä. Pihattonavetassa lehmää ei kytketä paikalleen, vaan se saa liikkua navetassa syömään, lepäämään ja lypsylle itse. Pihattonavetasta lehmää ei tarvitse päästää ulos, ellei satu olemaan luomutilallinen. Luomuehtoihin kuuluu lehmien pääsy oikealle laitumelle kesäaikana navettatyypistä riippumatta. Viime vuoden lopussa Suomessa oli luomulehmiä noin 10 000 kaikkiaan noin 270 000 lypsylehmästämme.

Laidunnus ei kuulu kaikille

Kaikki suomalaiset lehmät eivät pääse laitumelle. Laiduntavien lehmien lukumäärää ei tiedetä tarkkaan, mutta hyvän arvion saa ProAgrian tuotosseurantakarjoista kerätyistä tunnusluvuista. Tuotosseurantaan kuului viime vuonna 72 % suomalaisista lypsykarjatiloista, reilut 4600 tilaa. Näistä 900 tilaa piti lypsylehmänsä ympärivuotisesti sisällä. Viidennes tiloista ei siis päästänyt lehmiään lainkaan ulos. Ympärivuotisen ulkoilun, talvella jaloittelun ja kesällä laidunnuksen, järjesti reilut 400 tuotosseurantatilaa eli 9 % tiloista.

Lehmä nauttii laitumella

Laidunnus tuottaa lehmälle monenlaista hyötyä. Jalkojen kunto paranee laitumella liikkuessa, kun sorkan alla on pehmeää maata navetan kovan lattian sijaan. Suurikin lehmä mahtuu lepäämään laitumella raajat täysin ojennettuina ja valitsemaan mieluisan makuupaikan. Lehmäkaverin kanssa on laitumella helppo olla lähekkäin ja seurustella. Ilman laatu on parempi kuin navetassa. Heinää ja kasvinosia voi nyhtää maasta ja oksista. Parhaimman makuisia kasveja on jopa varaa valita, jos laitumella on monipuolinen kasvivalikoima.

Laidunnukseen sisältyy myös hyvinvointiriskejä, kuten loisten ja hyönteisten aiheuttama kiusa, mutta niitä voidaan ennaltaehkäistä. Suurin hyvinvointiriski liittyy huonoon eläinten hoitoon. Lehmät ovat kotieläiminä omistajiensa vastuulla, eikä eläimiä saa laitumellakaan jättää hoidotta pärjäämään keskenään. Laiduntavien lypsylehmien kohdalla hoidotta jäämisen riski on pieni, sillä karjanhoitaja lypsää yleensä lehmät kaksi kertaa päivässä ja tarkastaa samalla lehmien voinnin.

Lajistoltaan monipuolinen laidun lisää biodiversiteettiä

Laidunnus edistää myös luonnon monimuotoisuutta. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan lähes kaikki perinnebiotoopit, kedot, niityt ja hakamaat, ovat äärimmäisen uhanalaisia. Muutaman nurmikasvilajin viljelty laidun ei ole perinnebiotooppi. Jättämällä laitumille käsittelemättömiä alueita, kuten puuryhmiä, kumpuja tai kiviröykkiöitä, edistetään kuitenkin myös viljellyillä laitumilla elonkirjoa ja tarjotaan samalla lehmille viihtyisiä paikkoja suojautua avoimella laitumella paahtavalta auringolta. Lehmä on hyväkuntoisena ketterä eläin liikkumaan vaikeakulkuisessakin maastossa.

Laiduntavan lehmän maitoa saa luomuna ja tavanomaisena

Kuluttajakansalaiset arvostavat useiden tutkimusten mukaan sitä, että tuotantoeläimet pääsevät ulos ja voivat liikkua vapaasti. Laiduntavat lehmät ovat kaunis, voimaannuttava näky. Meillä on jo nyt mahdollisuus äänestää lehmien laitumelle pääsyn puolesta suosimalla luomumaitoa. Lisäksi yksi kauppaketju on tuonut markkinoille maitomerkin, johon sisältyy hyvinvointiarvioinnin lisäksi lehmien laidunnus. Maitopurkissa tae laidunnuksesta ja sen uskottavasta todentamisesta koko maidontuotantoketjussa on tulevaisuudessa valttikortti.

 

Alkuperäinen teksti on julkaistu la 8.6.19 Helsingin Sanomissa.

 

Lue lisää laidunnuksen vaikutuksesta hyvinvointiin:

Laita lehmä liikkumaan!

Nauta on luonnoltaan laiduntaja

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.