fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Jokainen meistä on vastuussa eläimistä

Uusi lakiluonnos painottaa jokaisen kansalaisen vastuuta eläimistä, niin lemmikeistä, tuotantoeläimistä kuin luonnoneläimistäkin. Jokaisella meistä on velvollisuus auttaa sairasta tai loukkaantunutta eläintä. Jatkossa luonnonvaraista eläintä ei kuitenkaan saisi ottaa pitkäaikaiseen hoitoon, mitään selkärankaista eläintä ei saisi ottaa luonnosta lemmikiksi, eikä lemmikkieläimiä saisi päästää lisääntymään hallitsemattomasti ja muodostamaan puolivillejä populaatioita. Kadonneen lemmikin etsimisessä olisi toimittava aiempaa nopeammin, sillä velvoite löytöeläinten tallessapitoon lyhenisi kymmeneen vuorokauteen.

Lakiluonnoksen yleisissä periaatteissa painotetaan, että vastuu eläinten hyvinvoinnista on meillä jokaisella. Hoidettavaksi otettua eläintä ei saa jättää hoidotta eikä hylätä. Vastuuseen velvoittava pykälä on suurimmaksi osaksi uusi, ja sillä halutaan korostaa eri vastuutahojen velvollisuuksia. Perustuslakivaliokunta on todennut, että eläinten kivun, tuskan ja kärsimyksen välttäminen parhaalla mahdollisella tavalla on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja erittäin painava peruste jopa alan toimijoiden tieteen vapauden, elinkeinovapauden ja omaisuuden suojan rajoittamiseen. Eläinten hyvinvoinnin edistämisessä on kysymys ennemminkin eettisesti kestävästä periaatteesta kuin suoranaisesti perusoikeuksien turvaamisesta.

Velvoitetta hoitaa ja huolehtia eläimistä ei tule ymmärtää väärin eikä väärinkäyttää: pelkkä ihmisen halu auttaa ei saa koskaan mennä eläimen oman edun edelle. Eläimen kuuluu saada asiantuntevaa hoitoa, ja joskus eläimen edun mukaista voi jopa olla nopea lopetus ja kärsimyksen päättäminen.

Lakipykälä on sikäli julistuksenomainen, että se tuskin toimisi rikosoikeudellisen vastuun perustana: jos ajaa pyörällä kastemadon päältä, ei edelleenkään ole vaaraa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Jokaisella meistä on kuitenkin velvollisuus kohdella eläimiä hyvinvointimääräysten mukaisesti, riippumatta siitä, kuka eläimen omistaa tai onko se luonnonvarainen eläin. Ensisijainen vastuu on luonnollisesti eläimen omistajalla tai pitäjällä.

Uutena luonnoksessa esitetään myös, että alle 16-vuotias ei voisi yksin olla vastuussa eläimistä. Eläimiä ei voisi pysyvästi luovuttaa alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta. Tätä nuorempikin voisi toki hoitaa eläimiä, mutta ei ottaa kokonaisvaltaista vastuuta eläimestä.

Hallitsematon lisääntyminen kuriin

Eläinten jalostukseen liittyvässä lakipykälässä kiellettäisiin eläinten hallitsematon lisääntyminen. Tämä ei tarkoittaisi yksittäisiä vahinkoastumisia, vaan sitä, että nisäkkäiden lisääntymisen olisi oltava eläinten omistajan hallinnassa. Kissalauman omistaja olisi siis vastuussa kissojensa lisääntymisestä ja velvollinen tarvittaessa kontrolloimaan lisääntymistä tai estämään se. Tavoitteena on vähentää hyvinvointiongelmia, jotka aiheutuvat hallitsemattomasta lisääntymisestä ja siihen usein liittyvistä sairauksista, sisäsiittoisuudesta sekä hoidon ja asianmukaisten olosuhteiden puutteesta. Hallitsematonta lisääntymistä on mahdollista estää esimerkiksi ryhmittelemällä eläimiä tarkoituksenmukaisesti tai steriloimalla ulkona vapaasti liikkuvat kissat.

Löytöeläinten talteenottoon muutoksia

Löytöeläinten kuljetus ja hoito talteenottopaikassa tulisi uusien maakuntien vastuulle. Löytöeläinten määrät olisi tilastoitava vuosittain. Näin löytöeläinten määrä ja lajit tulevat valtakunnallisesti tietoon, ja talteenottoa ja hoitoa voidaan tulevaisuudessa suunnitella paremmin eläinten hyvinvointia edistäväksi. Talteenottopaikan pitäjän olisi tarkistettava, onko eläimellä tunnistusmerkintä, sekä tiedotettava laajasti talteen otetusta eläimestä, mikäli eläimen omistajaa ei muuten tavoiteta. Tehostuneen tiedotusvelvoitteen myötä löytöeläimen maksimisäilytysaikaa lyhennettäisiin 15 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.

Koirien ja kissojen rekisteröinti- ja tunnistusmerkintävelvoitetta ei suunnitella luonnoksella olevaan lakiin. Velvoite tehostaisi löytöeläinten, etenkin kissojen, palautumista omistajilleen, joten on toivottavaa, että siitä säädetään pikapuoliin muualla.

 

Voit antaa lausunnon lain yleisiin periaatteisiin (6 §), vastuupykälään (11 §), hallitsemattoman lisääntymisen kieltoon (26 §), löytöeläimiin (27 §) sekä eläinten luovuttamiseen (42 §) liittyen osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.