fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Ilotulitteet pelottavat eläimiä, kuluttajakäyttöä tarpeen rajoittaa

ilotulitteiden käyttöä rajoitettava; kuvassa ilotulitus

Ilotulitteiden käyttöä tulisi eläinten hyvinvoinnin huomioimiseksi rajoittaa, ehdotimme työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnossamme 24.10.23. Ilotulitukset aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä lemmikki-, tuotanto- ja luonnonvaraisille eläimille, ja tarpeettoman kärsimyksen aiheuttaminen on eläinten hyvinvointilain nojalla kielletty. Ilotulitteiden käyttöä tulisi harkita erityisesti kuluttajakäytössä ja rajata käyttö vain tilanteisiin ja paikkoihin, joissa eläinten hyvinvointi ei vaarannu.

Mitä ilotulitteiden vaikutuksesta eläinten hyvinvointiin tiedetään?

Eläimet säikkyvät usein kovia, yhtäkkisiä ääniä ja niihin liittyviä valoja. Ilotulitukset voivat aiheuttaa pelkoa ja paniikinomaista käyttäytymistä niin lemmikki- ja tuotantoeläimissä kuin luonnonvaraisissa eläimissä. Ilotulitteiden käyttö voi aiheuttaa haittaa ja vaaraa erityisesti laiduntavien eläinten hyvinvoinnille. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella rantalaitumilla laiduntaneet lampaat olivat joutuneet paniikkiin elokuussa 2022 pidetyn venetsialaisjuhlan ilotulituksen vuoksi. Tapauksen seurauksena useat lampaat loukkaantuivat, ja osa niistä kuoli. Tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan eriasteista pelkokäyttäytymistä havaitaan laiduneläimillä ilotulitusten aikaan säännöllisesti.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on kannattanut ilotulitteiden käytön rajaamista tutkimustietoon perustuen. Ilotulitukset voivat aiheuttavat eläimille ahdistusta ja hallitsemattomia pelkotiloja, jolloin eläin voi vahingoittaa itseään, ympäristöään sekä muita eläimiä ja ihmisiä.

Ääniarkuus on eläimillä vakava hyvinvointiongelma. Esimerkiksi hevosia ja koiria joudutaan lääkitsemään ilotulitteista johtuvan äänipelon vuoksi. Koirilla äänipelkotila voi ilotulituksen jälkeen jatkua useamman viikon, jopa kuukauden. Yli kolmannes koirista kärsii eriasteisesta ääniarkuudesta, ja ääniarkuus on koiralle vakava hyvinvointiongelma. Ääniarkuus pahenee tyypillisesti iän myötä.

Hevosten pelkoreaktio ilotulitteille on hyvin tunnistettu. Ilotulituksessa pelkoa aiheuttavat kovan äänen lisäksi välähtelevät valot, hajut ja ilmanpaineen muutokset. Tutkimuksen mukaan 80 % hevosista on hermostuneita ilotulituksen aikana, ja 25 % hevosista on saanut vammoja ilotulitusten yhteydessä. Pakoeläimenä hevonen voi ulkona olleessaan juosta aitojen läpi ja aiheuttaa vaaraa myös ympäristössään.

Naudat ja lampaat ovat pakenevia saaliseläimiä, ja laiduntaessa niiden reaktiot vastaavat pitkälti hevosten reaktioita ilotulitteisiin. Kotieläinten pitäjille ilotulitusten ennakointi on vaikeaa, koska yksityiset ihmiset eivät aina noudata asetettuja ilotulitteiden käytön aikarajoja. Yksityishenkilöiden käyttäessä ilotulitteita eläinten omistajilla ei usein ole mahdollisuuksia varautua ilotulitteiden käyttöön etukäteen ja huolehtia turvatoimista.

Miten toimia, jotta ilotulitusten haittoja eläinten hyvinvoinnille voitaisiin vähentää?

Ilotulitteista aiheutuvien haittojen ehkäisy on ensisijaisesti pelastusviranomaisen ja poliisin vastuulla. Esimerkiksi elokuun lopussa järjestettävien venetsialaisten osalta alueelliset pelastusviranomaiset päättävät, vaatiiko yksityisen ilotulituksen järjestäminen ilmoitusmenettelyä. Poliisi ja pelastusviranomaiset voivat asettaa ilotulitusten järjestämiselle ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käytön, jos niistä aiheutuu erityistä vaaraa. Poliisi valvoo lain noudattamista ilotulitusnäytöksissä. Poliisi on myös eläinten hyvinvointilain mukainen eläinsuojeluviranomainen. Myös kunta voi vaikuttaa ilotulitusten järjestämiseen vaatimalla meluilmoituksen ja esimerkiksi osoittamalla tapahtumalle paremmin soveltuvan paikan.

Viranomaisten on mahdollista tarkistaa alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksesta, onko suunnitellun tapahtuma-alueen lähettyvillä laitumia tai kotieläintiloja, jotka olisi syytä huomioida esimerkiksi lupapäätöksissä. Kotieläintilat tulee huomioida ja tiedottaa niitä jo ilotulitusten suunnitteluvaiheessa. Lupia myönnettäessä tulee ottaa erityisesti huomioon suunnitellun ilotulituksen pitopaikka suhteessa lähimpiin kotieläintiloihin ja laitumiin. Pelastuslaitokset voisivat arvioida, onko suunnitteilla olevan tapahtuma-alueen lähettyvillä talleja, kotieläintiloja ja laitumia, jotka tulisi ottaa huomioon, kun ilotulituksen sallimista harkitaan. Ammattilaisten järjestämistä ilotulitenäytöksistä tulisi tiedottaa laajasti ja ajoissa, jotta eläinten omistajat voivat varautua ilotulitukseen etukäteen.

Ilotulitteille voitaisiin esittää enimmäismelutasoa tuoteluokittain. Ilotulitteiden melutason pienentäminen voi lievittää niiden aiheuttamia haittoja eläinten hyvinvoinnille. On tärkeää selvittää, millaisia ilotulitteita käyttämällä vähintään melusta aiheutuva haitta pienenisi nykyisestä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

***

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää parhaillaan ilotuliteturvallisuuden parantamisen ja ilotulitteista aiheutuvien haittojen vähentämisen mahdollisuuksia. Selvityshanke perustuu eduskunnan antamaan kirjelmään ja sitä edeltäneeseen kansalaisaloitteeseen, jonka eduskunta hylkäsi (lakialoite F2 ja F3 -luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi, KAA 11/2019 vp). Eduskunta edellytti kirjelmässä, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää kattavasti eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi sekä ryhtyy selvitysten johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin ja antaa talousvaliokunnalle selvityksen tarkastelun tuloksista. Työ- ja elinkeinoministeriö kuulee sidosryhmiä ja jatkaa sen jälkeen selvityksen jatkovalmistelua, jonka päätteeksi selvitys toimitetaan eduskunnan talousvaliokunnalle.

 

Lue lisää:

Venetsialaisviikonloppu lähestyy – ilotulitteiden käytön rajoittaminen turvaa laiduneläinten hyvinvointia

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kanta ilotulitteiden käytön haittoihin

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.