fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Hyviä toimintatapoja teurastuksen yhteydessä tarpeen kerrata

Mihin kohtaan pulttipistoolilla on tarkoitus osua nautaa tainnutettaessa - kuvitusta Hyvän toimintatavan oppaasta naudan teurastuksessa.

MOT esitti 26.10. Ylellä Oikeutta Eläimille –järjestön salakuvaamaa videomateriaalia kolmelta suomalaiselta teurastamolta. Videomateriaalin perusteella eläimiä käsitellään teurastamoissa kovakouraisesti, sähköpiiskaa käytetään lainvastaisesti, ja tainnutus ei aina onnistu asianmukaisesti. Evira selvittää parhaillaan teurastamoiden toimintaa.

Onnistunut tainnutus on kivuttoman kuoleman edellytys

Ennen teurastusta eläimet tainnutetaan joko pulttipistoolilla, kaasulla tai sähköllä. Tainnutuksen jälkeinen verenlasku aiheuttaa varsinaisesti eläimen kuoleman. Jos tainnutus jää liian heikoksi tai aika tainnutuksen ja verenlaskun välillä on liian pitkä, eläin voi palata tajuihinsa ja joutua kokemaan sellaista kipua ja tuskaa, jotka olisivat vältettävissä asianmukaisella tainnutuksella.

Eläinsuojelua teurastamoissa säätelee Euroopan unionin neuvoston lopetusasetus, joka määrittelee yksityiskohtaisesti, miten eläimiä saa käsitellä. Sen mukaan teurastamoilla on oltava omavalvontasuunnitelma. Tarkastuseläinlääkärit valvovat suunnitelman noudattamista teurastamoilla ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin, jos teurastamon käytännöt eivät vastaa lain vaatimuksia.

Eviran mukaan eläinten lopetus- tai teurastustoimintaa harjoittavan on huolehdittava siitä, että eläimiä varjellaan kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja muun lopetuspaikassa tehtävän eläinten käsittelyn aikana. Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että sen työntekijät kohtelevat lopetettavia eläimiä hyvin. Elävien eläinten käsittelyyn teurastuksessa osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan kelpoisuustodistus, joka osoittaa heidän kykynsä toimia lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Hyvän toimintatavan oppaista apua teurastukseen ja lopetukseen

Eläinten hyvinvointikeskus on julkaissut Hyvän toimintatavan oppaiden sarjan eläinten tainnutukseen ja teurastukseen liittyen (nauta, sika, siipikarja, kettu, minkki). Oppaat ovat vapaasti ladattavissa eläintieto.fi -sivuilla. Oppaiden tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia teurastuksen yhteydessä ja auttaa teurastamoja vastaamaan lopetusasetuksen vaatimuksiin sekä kehittämään toimintaansa.

Oppaissa annetaan tietoa suositeltavista toimintatavoista eri eläinlajien teurastuksessa ja siihen liittyvissä toimissa sekä neuvoja teurastuksen etukäteissuunnittelua koskevan toimintaohjeiston tekemiseen. Esimerkiksi nautateurastuksen hyvän toimintatavan opas kattaa teurastusprosessin osa-alueista nautojen säilyttämisen teurastamon navetassa, siirron tainnutusalueelle, eläimen liikkumisen rajoittamisen, tainnutuksen, piston eli verenlaskun, ja kuoleman varmistuksen.

Oppaita laadittaessa on lainsäädännön asettamien vaatimusten lisäksi tukeuduttu tutkittuun eläinten hyvinvointitietoon ja käytännön kokemuksiin. Oppaiden teon yhteydessä on seurattu eläinten teurastusta suomalaisilla teurastamoilla ja tutustuttu olemassa oleviin tainnutus- ja teurastuskäytäntöihin.