fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti: tainnutus ennen teurastusta ei rajoita uskonnonvapautta

tainnuttamatta teurastus; kuvassa lampaita

Eläimen tainnutusta edellyttävä lainsäädäntö ei ole uskonnonvapauden vastainen eikä syrjivä, totesi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin helmikuisessa päätöksessään. Ihmisoikeustuomioistuin päätyi samaan ratkaisuun kuin Euroopan unionin tuomioistuin ja Belgian perustuslakituomioistuin. Linjaus viestii, että jäsenvaltioiden on jatkossa mahdollista kieltää tainnuttamatta teurastaminen kansallisesti. 

Tainnuttamatta teurastamisen voi kieltää kansallisesti

Belgian Flanderissa ja Walloniassa kiellettiin eläinten teurastaminen ilman edeltävää tainnutusta. Kielto herätti vastustusta tainnuttamatta teurastamista vaativissa uskonnollisissa yhteisöissä, sillä sen katsottiin olevan syrjivä ja rajoittavan uskonnonvapautta. Tapaus vietiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka linjasi nyt ensimmäistä kertaa, että eläinten suojelua ei voi alistaa uskonnonharjoittamisen vapaudelle.

Tuomioistuimen mukaan eläinten hyvinvointi on arvo, joka kuuluu nykyään osaksi julkista moraalia eli lain määrittämää, rangaistuksen uhalla valvottua käyttäytymisnormistoa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa suojattua uskonnonvapautta voidaan rajoittaa tapauksissa, joissa julkisen moraalin katsotaan olevan ensisijainen suhteessa uskonnonharjoittamisen vapauteen.

Sopimuksen 14 artikla kieltää syrjinnän, mutta tuomioistuimen päätöksen mukaan tainnuttamatta teurastamisen kielto ei ole syrjivä. Uskonnollisen teurastuksen voi suorittaa myös tainnuttamalla eläin niin, ettei se vahingoitu vaan palautuu tainnutuksesta tajuihinsa, jos verenlaskua ei tehdä tainnutuksen jälkeen. Ihmisoikeustuomioistuin totesi myös, ettei eläinten tainnuttamatta teurastusta voida verrata metsästyksessä tai kalastuksessa tapahtuvaan eläinten lopettamiseen, sillä olosuhteet niissä ovat täysin erilaiset.

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, etteivät Euroopan unionin tuomioistuin ja Belgian perustuslakituomioistuin rikkoneet ihmisoikeussopimuksen uskonnonvapautta ja syrjimiskieltoa koskevia artikloja päätöksissään tainnuttamatta teurastamisen kiellosta. Kaikki tuomioistuimet katsoivat, että eläinten hyvinvoinnin suojeleminen on eettinen arvo, jolla on kasvava merkitys demokraattisissa nyky-yhteiskunnissa, ja huomioivat tämän arvioidessaan uskonnonvapauden rajoittamista. Linjaus on merkittävä, sillä jatkossa sen nojalla jäsenvaltiot voivat halutessaan kieltää kansallisesti tainnuttamatta teurastamisen.

Halal- ja kosherlihaa saatavilla Suomessakin

Suomessa tainnuttamatta teurastetun lihan kysyntä on suhteellisen vähäistä, mutta Euroopassa kyseessä on merkittävä teollisuudenala. Joissakin Euroopan maissa teurastamot tuottavat mielellään lihaa, jota voi markkinoida samana tuotteena niin muslimi- ja juutalaisyhteisöille kuin muille kuluttajille. Edellä mainittu toiminta on vastoin lopetusasetusta, jonka mukaan uskonnollisista syistä tapahtuva teurastus voidaan tehdä vain uskonnollisten yhteisöjen tarpeisiin. Uskonnollisten yhteisöjen tulkinnoissa teurastamisen vaatimuksista on eroja: osan mukaan eläimen on oltava täysin vahingoittumaton ennen teurastusta, jolloin myöskään tainnutusta ei voida hyväksyä; osa taas katsoo, ettei tainnuttaminen ole ratkaisevassa roolissa uskonnollisessa teurastuksessa.

Eläinten hyvinvoinnin kannalta olennaisinta niin tavanomaisessa kuin uskonnollisessa teurastuksessa on juuri tainnutus ennen verenlaskua. Verenlasku ilman tainnutusta tuottaa eläimelle kipua, ja tainnuttaminen on siksi tarpeen tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden aikaansaamiseksi ennen lopetusta tai samanaikaisesti lopetuksen kanssa (Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä).

Meillä eläinten hyvinvointilain mukaan eläin on tainnutettava, jos lopettamiseen käytetään menetelmää, joka ei johda välittömästi eläimen kuolemaan. Tästä poiketen kuitenkin sellainen uskonnollinen teurastustapa on sallittu, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Säädös koskee käytännössä nautojen ja lampaiden teurastusta. Koska tainnutuksen ja verenlaskun yhtäaikainen aloittaminen on vaikeaa, Suomessa uskonnollisissa teurastuksissakin eläimet käytännössä tainnutetaan ensin eikä uskonnollinen teurastus tällöin eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta poikkea tavanomaisesta teurastuksesta. Kuitenkin uskonnollisiin tarkoituksiin saa teurastaa siipikarjan lintuja ilman edeltävää tainnutusta katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella. Uskonnollinen teurastus on sallittua vain teurastamossa tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Sen sijaan kotitarpeeksi kasvatettu kana on kotiteurastuksessa tainnutettava iskulla päähän ennen verenlaskua.

 

Lue lisää:

European Court of Human Rights: Judgment concerning Belgium

Uskonnollinen teurastus sallittaneen uudessa eläinten hyvinvointilaissa edelleen, mutta eläinten kannalta se ei ole lakiviilauksen suurin ongelma

Suomessa lain mukaan tehty uskonnollinen teurastus ei eläimen hyvinvoinnin kannalta eroa tavallisesta teurastuksesta