fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eroon sikojen häkeistä ja hännäntypistyksestä koko EU:n tasolla, suosittaa EFSA

EFSA sikojen hyvinvoinnin suositus/ Kuvassa porsaita

Sikojen hyvinvointi paranee, kun tiineytys- ja porsimishäkeistä luovutaan ja rutiininomainen häntien katkaisu lopetetaan muuallakin kuin Suomessa ja Ruotsissa, toteaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. EFSA:n vuonna 2022 julkaisema tieteellinen suositus sikojen hyvinvoinnin edistämisestä tilatasolla tunnistaa hyvinvoinnin riskitekijöitä ja suosittelee keinoja riskien välttämiseksi sikatiloilla. Tieteellinen suositus toimii pohjana EU-komission työlle eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistamiseksi unionin tasolla.

Eroon häkeistä ennen pitkää

Porsivat ja imettävät emakot tulisi pitää häkkien sijasta karsinoissa, EFSA suosittaa. Lyhytaikainenkin häkitys on haitallista emakon hyvinvoinnille. Porsimiskarsinoissa on tärkeää olla riittävästi tilaa, jotta porsaiden hyvinvointi ei vaarannu. Emakoille tulee tarjota vertailevan tutkimuksen perusteella pesänrakennusmateriaaliksi olkea tai heinää.

Tuottajien – ja eläinten – on hyvä varautua opettelemaan häkitöntä porsimista, sillä häkittömään porsimiseen tottuminen ja hyvinvointihyötyjen realisoituminen voi ottaa oman aikansa, raportissa muistutetaan.

Vuonna 2024 voimaan astuva Suomen eläinten hyvinvointilaki kieltää uusien porsimishäkkien käyttöönoton, mutta sallii porsivien emakoiden pidon olemassa olevissa häkeissä niiden teknisen käyttöiän loppuun saakka. Emakoiden pitkäaikainen, yli kahdeksan vuorokauden mittainen pito tiineytyshäkeissä tulee myös kielletyksi, mutta siirtymäaika on pitkä, 12 vuotta.

Loppu hännäntypistykselle ja -purennalle

Hännänpurenta on sioilla yleinen merkki alentuneesta hyvinvoinnista. Virikkeettömissä, ahtaissa oloissa ja stressaantuneena sika voi purra karsinatoveriensa häntiä. Myös muun muassa ruokintaan, juottoon, karsinan olosuhteisiin ja tilajakoon, lattiamateriaaliin, ilmanvaihtoon ja lämpötilaan sekä sikojen väliseen ryhmädynamiikkaan ja terveyteen liittyvät ongelmat voivat ilmetä hännänpurentana.

EU:n voimassa oleva lainsäädäntö kieltää sikojen häntien rutiininomaisen typistämisen hännänpurennan ehkäisemiseksi. Käytännössä hännät kuitenkin typistetään muualla EU:ssa Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta. EFSA:n suosituksen mukaan hännäntypistystä tulee välttää ja sioille tarjota sellaiset olosuhteet, joissa hännänpurentaan ei sialla ole tarvetta.

Hyvinvoinnin takautuva arviointi teurastamoilla avuksi ehkäisemään tulevia ongelmia

EFSA:n suosituksen mukaan purrut hännät, ruhohylkäykset ja keuhkovauriot ovat parhaita eläinperäisiä mittareita lihasikojen hyvinvoinnin takautuvaan arviointiin teurastamoilla. Emakon kuntoluokka, ruhohylkäykset ja lapahaavaumat taas ovat toimivimpia mittareita emakoiden takautuvan hyvinvoinnin arviointiin. Nämä teurastamoilla havainnoitavat mittarit eivät kuitenkaan kerro hyvinvoinnin kokonaistilanteesta tilatasolla, sillä ne eivät huomioi tilalla kuolleita tai lopetettuja eläimiä. Yhdenmukaisia, standardoituja menetelmiä hyvinvoinnin arviointiin tarvitaan, jotta sikojen hyvinvointia voidaan vertailla jatkossa eri maiden välillä, todetaan EFSA:n raportissa.

Hyvinvoinnin takautuva arviointi teurastamoilla on tärkeää, jotta päästään kiinni erityisesti teurastamoille samalta tilalta tuotaviin sikoihin, joissa on useita heikentyneen hyvinvoinnin merkkejä. Eläinten hyvinvoinnin neuvontaa ja ennaltaehkäisevää työtä voidaan siten kohdentaa tiloille, joilta heikon hyvinvoinnin sikaeriä tulee teurastamoille eniten. Hyvinvointiongelmien kohdennettu ennaltaehkäisy parantaa siten mahdollisimman monen eläimen elinaikaista hyvinvointia ja elämänlaatua.

Tavoitteena yhteinen hyvinvointi

EFSA:n mukaan sikojen hoidon hyvät käytännöt edistävät eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja ovat siten osa yhteistä hyvinvointiamme. Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat kiinteässä yhteydessä eläimistä ihmiseen tarttuviin tauteihin ja elintarvikevälitteisiin patogeeneihin, joten eläinten hyvinvoinnin edistäminen auttaa edistämään myös omaa ja koko ympäristön yhteistä hyvinvointia, EFSA muistuttaa.

(EFSA:n infograafi sikojen hyvinvoinnin edistämisestä täysikokoisena täällä)

***

EFSA on julkaissut vastaavat tieteelliset suositukset myös kanoista, broilereista, vasikoista, lypsylehmistä sekä ankoista, hanhista ja viiriäisistä.

 

Lue lisää:

EFSA: Welfare of pigs on farm

Eläimen näkökulman huomiointi muuttaisi tuotantokäytäntöjä radikaalisti – EFSA arvioi munijakanojen ja broilereiden hyvinvointia uuden tutkimustiedon valossa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.