fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvointituki toiminut toivotulla tavalla

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti yhteistyössä Eläinten hyvinvointikeskuksen kanssa eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutuksia nauta- ja sikatiloilla. Valtaosa kyselyyn vastanneista viljelijöistä koki, että eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutuminen oli parantanut tilan eläinten hyvinvointia, ja että heidän omat tietonsa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä olivat lisääntyneet.

Yleisin syy eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutumiseen on halu parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia ja sitä kautta tilan taloudellista tulosta. Sikatilalliset kokivat tärkeimmäksi tukeen liittyväksi yksittäiseksi toimenpiteeksi kuivituksen parantamisen, nautatilalliset taas eläimen kivunlievityksen nupoutuksen yhteydessä. 70 % nautatilallisista ja 50 % sikatilallisista koki, että eläinten terveys oli parantunut tukikauden aikana ja 60 % tuottajista koki, että hyvinvointitoimenpiteillä oli ollut vaikutusta eläinten käyttäytymiseen. Nautatiloista 40 % ja sikatiloista 75 % oli sitoutunut tukeen vuonna 2013.

Selvitys toteutettiin kyselyinä, jotka lähetettiin nauta- ja sikatilallisille, tukitarkastajille, maaseutuelinkeinoviranomaisille, neuvojille ja eläinlääkäreille. Hyvinvoinnin tuen vaikutuksia eläimiin selvitettiin tuotantotarkkailussa olevien maitotilojen tuotos- ja terveystietojen avulla.

Myös viranomaiset, eläinlääkärit ja tarkastajat olivat vastausten perusteella sitä mieltä, että hyvinvointitukeen sitoutuminen oli parantanut eläinten hyvinvointia ja terveyttä tiloilla. He katsoivat, että hyvinvointituen suurin vaikutus oli tuottajien hyvinvointitietoisuuden lisäämisessä. Pohtiessaan mahdollisuuksia hyvinvointituen ehtoihin sitoutumiseen tuottaja käy läpi hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden vaihtoehdot ja valitsee niistä tilalleen parhaiten sopivat. Toteuttaessaan toimenpiteitä omalla tilalla, esimerkiksi lisätessä sikojen kuivitusta, tulee myös tarkkailleeksi toimenpiteen vaikuttavuutta ja merkitystä eläinten hyvinvoinnille.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.10.2015

Selvitys eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutuksista

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.