fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Hyvinvointimerkintä eläintuotteissa – mitä elintarvikeketju merkinnältä toivoo?

Sanni Kiviholma ja Jarkko Niemi:hyvinvointimerkintä parantamaan eläinten hyvinvointian

Eläintuotteiden hyvinvointimerkintä tuo lisäarvoa kuluttajalle ja kompensaatiota tuottajalle, mutta sen tärkeimpänä tavoitteena on edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Tästä oltiin samaa mieltä, kun iso joukko hyvinvointimerkinnästä kiinnostuneita sidosryhmiä kokoontui viime keväänä pohtimaan merkin mahdollisuuksia yhteiseen työpajaan.

Tavoitteena eläinten oloja aidosti parantava hyvinvointimerkintä

Luonnonvarakeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen yhteishanke eläinten hyvinvointimerkkikonseptiksi otti harppauksen eteenpäin, kun merkin tavoitteita kirkastettiin laajapohjaisessa työpajassa elintarvikeketjun edustajien voimin. Työpajan aiheina olivat eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi eläintiloilla tehtävät toimenpiteet ja niiden tärkeysjärjestys, kustannukset sekä rahoituksen ja valvonnan vaihtoehdot. Merkintähankkeen päämääränä on luoda konsepti eli pakkausmerkintä ja tuotantostandardi, joka edistäisi eläinten hyvinvointia, antaisi kuluttajille tietoa tuotantotavasta ja jota alan yritykset voisivat käyttää laatutyössään. Eri eläinlajit ja tuotantotavat saisivat merkintäjärjestelmässä omat tasovaatimuksensa.

Merkistä hyötyä ennen kaikkea eläimille

Työpajassa todettiin, että menestyäkseen eläinten hyvinvointimerkinnän tulee olla markkinakelpoinen eli tuottaa lisäarvoa kuluttajille ja maksaa itsensä takaisin kaupalle ja eläintuottajille. Menestyvän merkin on myös oltava uskottava, mikä edellyttää puolueettoman toimijan tekemää valvontaa ja todentamista. Ennen kaikkea merkin on aidosti parannettava eläinten hyvinvointia.

Hyvinvointimerkintä eläinperäisessä tuotteessa olisi takuu sille, että tuotteen takana on tutkitusti ja todennetusti eläinten hyvinvointia edistäviä hoito- ja olosuhdetoimia. Toimenpiteiden pitää ylittää säädösten vähimmäisvaatimukset eläinten hoidossa ja pidossa – lain noudattaminen itsessään ei voi olla riittävä panostus merkin saamiseksi.

Eläintuottajien ammattitaito, osaaminen ja jaksaminen vaikuttavat suoraan eläinten hyvinvointiin. Hyvällä eläintenhoitajalla on karjasilmää, kyky ymmärtää eläinten luontaista käyttäytymistä ja käyttää sitä apuna eläinten käsittelyssä. Myös omasta hyvinvoinnista on osattava huolehtia, sillä eläinten hyvinvoinnin edellytyksenä on hyvinvoiva tuottaja. Merkin tulisi olla reilu sekä tuottajia että eläimiä kohtaan: sen tulisi kannustaa hyvinvoinnin lisäämiseen antamalla mukana oleville tiloille ja yrityksille järkevä korvaus merkin käytöstä.

Kustannukset pidettävä kohtuullisina

Hyvinvointimerkitty tuote maksaisi kuluttajalle enemmän, sillä tuottajan kustannukset nousevat eläinten hyvinvointivaatimusten kiristyessä. Kuluttaja kuitenkin tietäisi silloin, mistä maksaa. Merkin kustannukset eivät silti saisi nousta liian korkeiksi, koska se tuhoaisi merkin liiketaloudelliset edellytykset. Toimiva keino hillitä kustannuksia on hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä, kuten sika- ja nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmiä, jotka tarjoavat sopivaa tietoa merkin pohjaksi.

Hyvinvointimerkintä monella tasolla

Osa eläinten hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä on helpompi ja edullisempi toteuttaa kuin toiset. Siksi monitasoinen hyvinvointimerkintä olisi toimiva vaihtoehto: tuottaja pääsisi merkintäjärjestelmään mukaan vähän pienemmilläkin investoinneilla, mutta isompien panostusten myötä korvaus eläinten hyvinvoinnin edistämisestä kasvaisi. Monitasoinen merkki tarjoaisi myös kuluttajille mahdollisuuden tukea eläinten hyvinvoinnin tason parantamista oman kukkaronsa sallimissa rajoissa. Kun merkin perustasokin ylittäisi selkeästi lainsäädännön vähimmäisvaatimukset, korkeammat tasot takaisivat eläimille jo merkittävästi tavanomaista paremmat elinolosuhteet.

Iso haaste tulee olemaan merkin viestintä kuluttajien suuntaan: kuluttajien on suhteellisen nopealla vilkaisulla pystyttävä ymmärtämään, mistä merkissä on kyse, ja luottamaan siihen, että merkki tuo todellista lisäarvoa. Oleellista on myös, että kuluttajat kokevat asian tärkeäksi ja hyödylliseksi ja ovat siksi valmiita maksamaan tästä lisäarvosta.

***

Hyvinvointimerkinnän kriteerien työstäminen jatkuu eläinlajikohtaisissa työpajoissa: syksyn aikana on luvassa vielä työpajat maito- ja naudanliha- sekä kananmunatuotannosta. Sianlihantuotannon osalta työpaja on jo pidetty ja tuloksia koostetaan parhaillaan.

Katso video työpajakeskustelujen annista täältä:

Lue lisää hyvinvointimerkintähankkeesta:

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä -hanke

Eläinten hyvinvointimerkki hyödyttää kaikkia

Mitä kuluttaja ajattelee eläinten hyvinvoinnista?

Arvovalintoja eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi

Miten parantuvasta eläinten hyvinvoinnista voi maksaa, ja kenelle?

Ulkomaiset eläinten hyvinvointimerkit syynissä

Konstit on monet, sanoi emäntä kun eläinten hyvinvointia edisti

Hyvinvointimerkittyä lihaa tulossa tiskiin?

Eläinten hyvinvoinnin edistyminen markkina- ja kuluttajavetoisesti ilahduttaa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.