fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvointia voi opiskella useassa kotimaisessa opinahjossa

eläinten hyvinvointia voi opiskella eri koulutusasteilla; kuvassa kukko

Eläinten hyvinvointia voi Suomessa opiskella peruskoulun penkiltä aina ammatilliseen ja yliopistolliseen tutkintoon asti. Yksinomaan eläinten hyvinvointiin perehdyttävää korkeakoulututkintoa ei kuitenkaan ole kotimaassa tarjolla. Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportin uusin osa käsittelee eläinten hyvinvoinnin kotimaista opetusta ja koulutusta. Se valottaa eläinten hyvinvoinnin roolia valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa, esittelee alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja ja listaa esimerkinomaisesti muita eläinten hyvinvoinnin koulutusta ja koulutusmateriaaleja tarjoavia toimijoita.

Eläinten hyvinvointia opetetaan peruskoulusta lähtien

Eläinten hyvinvointi kuuluu perusopetuksen opetettaviin sisältöihin niin ala- kuin yläkoulussa. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa eläimet ja niiden oikeudet on sisällytetty biologian ja filosofian opetukseen. Eläinten hyvinvointikysymysten käsittelyyn kaivataankin uusia oppimateriaaleja. Tietojen päivittäminen hyödyttää myös aihetta käsitteleviä opettajia.

Suomessa ei ole korkeakoulutusta, joka perehdyttäisi pelkästään eläinten hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointia käsitteleviä kursseja tarjoavat eri yliopistoissa muun muassa soveltavan biologian, kotieläintieteen ja eläinlääketieteen oppiaineet sekä ammattikorkeakoulujen agrologiopinnot. Ammatillisen koulutuksen puolella on tarjolla useita eläinten hyvinvointiin liittyviä ammattitutkintokoulutuksia.

Eläinkoetoiminnassa, broilerien kasvatuksessa sekä eläinten kuljetuksessa ja lopetuksessa vaaditaan pätevyys

Uusimmissa EU:n eläinten hyvinvointisäädöksissä on vaatimus eläinten kanssa työskentelevien koulutuksesta ja perehtymisestä eläinten hyvinvointiin. Koulutusten sisältö, tavoitteet ja pätevyyden saavuttaminen ohjeistetaan EU:n koulutussuosituksissa. Vaatimus koulutuksesta ja perehtymisestä sisältyy broilereiden suojelua, eläinten lopetusta ja kuljetusta sekä eläinten tieteellistä tai opetuskäyttöä koskeviin säädöksiin.

Perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen lisäksi eläinten hyvinvointiaiheissa koulutusta tarjoavat myös yksityiset toimijat, järjestöt ja viranomaiset. Raportin tämän osan lopussa on esimerkinomaisesti mainittu joitakin eläinten hyvinvointikoulutuksia ja koulutusten järjestäjiä.

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Opetus ja koulutus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Politiikka ja talous

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinten hyvinvoinnin tutkimus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Johdanto raporttiin

Aikaisemmat Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportit 2016 ja 2012

Kaikki Eläinten hyvinvointikeskuksen raportit löytyvät täältä

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.