fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvointi EU:ssa on edistynyt – mutta ei riittävästi, osoittaa lainsäädännön toimivuustarkastus

EU:n toimivuustarkastus löysi puutteita; kuvassa lohia

Eläinten suojelun taso EU:ssa kuuluu maailman korkeimpiin, kertoo komission syyskuussa julkaisema lainsäädännön toimivuustarkastus. Eläinten hyvinvointi on parantunut EU-maissa lainsäädännön voimaan tultua verrattuna aikaan ennen unionin yhteistä lainsäädäntöä. Parannukset koskevat erityisesti niitä eläinryhmiä, joille on lajikohtaisesti kohdennettuja säädöksiä, kuten sikoja, vasikoita, munivia kanoja ja broilereita. Eläinten hyvinvointi on yhteisen lainsäädännön myötä edistynyt myös eläinkuljetusten sekä teurastuksen yhteydessä, komissio raportoi, mutta myös parannettavaa riittää.

Lypsylehmien ja kalojen hyvinvoinnissa parannettavaa

EU-komission toimivuustarkastus arvioi unionin lainsäädännön tehokkuutta ja merkityksellisyyttä tieteellisen tiedon ja yleisen mielipiteen kehityksen valossa. Se tarkasteli myös lainsäädännön johdonmukaisuutta eri säädösten, EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian kestävyystavoitteiden kautta, sekä mahdollisuuksia sääntöjen parantamiseen ja yksinkertaistamiseen. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, vastaako lainsäädäntö tarkoitustaan, onko se tehokas ja johdonmukainen, ja tuottaako se lisäarvoa EU-maille. Arviointiin osallistui asiantuntijoiden ohella julkisessa konsultaatiossa 60 000 EU-kansalaista ja sidosryhmien edustajaa.

Vaikka vasikoiden, sikojen, kanojen ja broilereiden hyvinvointi oli edistynyt, ei hyvinvoinnin yleinen taso EU-maissa silti yllä optimaaliseen, raportissa todettiin. Tämä pätee erityisesti niihin eläimiin ja eläinryhmiin, joita ei koske yksityiskohtaisempi sääntely, kuten lypsylehmiin ja kasvatettuihin kaloihin.

Asetus- ja direktiivitason lainsäädännössäkin on eläinten hyvinvoinnin kannalta puutteita, sillä EU:n lainsäädäntö sallii edelleen tiettyjen eläinten kytkemisen. Häkkikanalat, emakoiden porsimis- ja tiineytyshäkit ja pikkuvasikoiden ahtaat yksilökarsinat rajoittavat merkittävästi eläinten liikkumista ja heikentävät siten hyvinvointia. Ongelmalliseksi raportissa nähtiin myös se, ettei EU sääntele kissojen ja koirien jalostusta.

Täytäntöönpano ja noudattaminen ontuvat, toimivuustarkastus kertoo

EU:n eläinten hyvinvointilainsäädäntöä ei ole päivitetty kymmeneen vuoteen, eikä se siten ole pysynyt vauhdissa edistyneimpien jäsenmaiden kansallisten säädösten kanssa. Myös direktiivien täytäntöönpanossa on vaihtelua jäsenmaiden välillä: osassa maista toteutus on ollut kunnianhimoisempi kuin toisissa – tästä käy esimerkiksi Suomen ja Ruotsin tulkinta sikojen hännäntypistyksen kiellosta, jota meillä noudatetaan, muualla pääosin ei.

Kuljetuksen ja teurastuksen asetusten osalta lainsäädäntö on jäsenmaissa paremmin harmonisoitua eikä suuria eroja siksi ole, raportissa todetaan. Silti eläinkuljetuksissa, eritysesti pitkissä sellaisissa, tunnollinenkaan toimeenpano ei riitä turvaamaan eläinten hyvinvointia EU-kansalaisten silmissä. Vaikka edistystä on tapahtunut, lainsäädännön noudattamisessa on puutteita. Eläinten hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen ei komission raportin mukaan ole olemassa riittävän toimivia, käyttökelpoisia mittareita.

Lainsäädännön nykytaso on riittämätön tulevaisuuden haasteisiin

Yhteinen lainsäädäntö on auttanut edistämään EU:n tavoitetta paremmasta eläinten hyvinvoinnista ja reilummasta kilpailuasetelmasta EU:n sisämarkkinoilla. Jos sääntely olisi jäänyt kunkin jäsenvaltion oma harkinnan varaan, markkinoilla olisi enemmän häiriöitä ja eläinten hyvinvoinnin tasossa liikaa heittelyä, raportissa arvioidaan.

EU:n eläinten hyvinvointilainsäädäntöä laadittaessa on nojattu parhaaseen olemassa olevaan tutkimustietoon. Se on tuottanut parannusta eläinten hyvinvointiin, mutta hyvinvoinnin tärkeimmät kipupisteet ovat edelleen ajankohtaisia ja relevantteja. EU-kansalaisten kasvava huoli eläinten hyvinvoinnista ei näy lainsäädännössä riittävästi, kuten eivät myöskään tieteen ja tekniikan kehitys ja kestävyyden vaatimus tulevaisuuden ruoantuotannossa. Yhteinen lainsäädäntömme ei siis nykymuodossaan täysin vastaa tämän päivän eikä etenkään tulevaisuuden tarpeita, komissio katsoo.

EU-komissio on luvannut esitystä uudeksi eläinten hyvinvointilainsäädännöksi vuoden 2023 lopussa. Mikäli Suomen uusi eläinten hyvinvointilaki hyväksytään, on erityisen mielenkiintoista verrata komission esitystä omaan uuteen lainsäädäntöömme.

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi – EU:n sääntöjen arviointi (toimivuustarkastus)

Eläinsuojelulaista tulossa eläinten hyvinvointilaki

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinten hyvinvoinnin sääntely

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.