fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan useita erilaisia toimijoita

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan eläinsuojeluasiamiehen viran lakkauttamisesta, eläinsuojelulain uudistuksen vähäisistä resursseista sekä Eläinten hyvinvointikeskuksen rahoituksesta. Neuvottelukunnan mielestä taloudellisen tilanteen ollessa huono on entistä tärkeämpää, että eläinten puolestapuhujana toimivan viranomaisen työ jatkuu, ja että eläinten asioita nostetaan yleiseen keskusteluun.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 10.11.2015

Eläinten hyvinvoinnissa tarvitaan useita erilaisia toimijoita

Eläinsuojeluasiamies

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta ei kannata eläinsuojeluasiamiehen määräaikaisen tehtävän lakkauttamista. Neuvottelukunta katsoo, että asiassa ei tulisi tehdä hätiköityjä päätöksiä, kun eläinsuojeluasiamiehen työssä on juuri päästy hyvään alkuun. Itsenäistä valtion viranomaista, jonka tehtävänä on eläinten hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme, tarvitaan edelleen. Taloudellisen tilanteen ollessa huono on entistä tärkeämpää, että eläinten puolestapuhujana toimivan viranomaisen työ jatkuu, ja että eläinten asioita nostetaan yleiseen keskusteluun. Neuvottelukunta odottaa, että eläinsuojeluasiamiehen tai sitä vastaavan viranomaisen pysyvän toimiston perustamista selvitetään eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Säädösvalmistelun resurssit

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan huolenaiheena on myös eläinten suojelua koskevaa lainsäädäntöä valmistelevien virkojen vähäinen määrä. Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta varten on palkattu lisähenkilö vuoden 2016 loppuun asti, mikä on ensiarvoisen tärkeää uudistuksen etenemisen kannalta. Samaan aikaan on muusta eläinsuojelusäädösten valmistelutyöstä vähennetty puoli henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön resurssit eläinten hyvinvointia parantavan lainsäädännönvalmisteluun ovat jo pitkään olleet riittämättömät, minkä vuoksi neuvottelukunta paheksuu resurssien vähentämistä entisestään.

Eläinten hyvinvointikeskus

Vuonna 2009 perustetussa Eläinten hyvinvointikeskuksessa (EHK) on kaksi työntekijää, johtaja ja erityisasiantuntija. EHK:n rahoituksesta on tähän asti neuvoteltu vuosittain, mikä vaikeuttaa pitkäjänteistä työn suunnittelua. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta pitää välttämättömänä, että Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan rahoitus suunnitellaan kestävällä tavalla.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puolesta

Helsingissä 11.11.2015

Mika Leppinen, puheenjohtaja, puh. 050 4070901

Laura Hänninen, varapuheenjohtaja, puh. 050 4151180

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.