fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvoinnin laiminlyönnit paljastavat valvonnan tarpeellisuuden

hyvinvoinnin valvonta edistää eläinten hyvinvointia; kuvassa kissa

Eläinten hyvinvoinnin valvonta on työkalu, jolla löydetään eläintenpidon ja -hoidon epäkohdat, puututaan niihin ja pyritään muuttamaan eläimen omistajan käyttäytymistä. Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportin uusimmassa osassa tarkastellaan hyvinvoinnin valvonnan tuloksia ja tehokkuutta viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

Viranomaisen tehokas puuttuminen epäkohtiin auttaa parantamaan eläinten hyvinvointia

Tuotantoeläinten ja lemmikkieläinten pitoa valvotaan viranomaisvoimin tapauksissa, joissa on aihetta epäillä eläinsuojelusää­dösten vastaista toimintaa. Luvan- ja il­moituksenvarainen eläintenpito ja eläinkuljetukset ovat myös valvonnan alaista toimintaa. Tarkastusten yhteydessä voi löytyä epäkohtia kuten säädösten vastaista eläinten pitoa, hoitoa tai kohtelua.

Viranomaisten tehokas puuttuminen epäkohtiin edesauttaa eläinten omistajan käyttäytymisen muutosta. Käyttäytymisen muuttamisella pyritään siihen, että ihminen, jonka hallussa eläin on, alkaa toimia eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Muutos vaatii eläimen omistajalta motivaatiota, lainsäädännön tuntemusta ja kykyä toimia lain mukaisesti.

Tehokkaalla eläinten hyvinvoinnin valvonnalla on monia hyötyjä. Ilmeisin niistä on eläinten hyvinvoinnin edistäminen, joka on koko valvonnan ydin. Tehokas valvonta vähentää eläinlääkäreiden kuormitusta ja lisää tuottajien välistä tasa-arvoa sekä yhteiskunnan luottamusta järjestelmään. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että valvontaa tekevät eläinlääkärit jaksavat työssään ja kykenevät hyvään vuorovaikutukseen eläintenomistajien kanssa.

Eläintuotantotiloilla laiminlyöntien määrä pysynyt tasaisena

Eläinten hyvinvoinnin vähimmäisvaatimusten toteutumista valvotaan useissa tarkastuksissa. Tuotantoeläintilojen EU-säädöksiin perustuvissa otantatarkastuksissa havaitut puutteet ovat melko samankaltaisia ja -suu­ruisia vuodesta toiseen. Otantatarkastuksissa vuosina 2011–2014 puutteita havaittiin neljänneksellä tarkastetuista tiloista, kun vastaava osuus vuosina 2015-2018 oli viidennes. Vuosina 2017 ja 2018 otantatarkastusten tulokset olivat poikkeukselliset: vain noin 16 %:ssa tarkastuksista havaittiin laiminlyöntejä. Vuosina 2019 ja 2020 laiminlyöntien osuudet kuitenkin jälleen nousivat lähes 30 prosenttiin. Ennätysmäisesti epäkohtia, 66 %:lla tarkastetuista tiloista, löytyi turkistilojen tarkastuksissa 2016. Eläinkuljetusten niin ikään EU-säädöksiin perustuvissa tarkastuksissa havaittiin aiempaa vähemmän eläinsuojelullisia puutteita. Usein puutteet liittyivät asiakirjoihin, todistuksiin ja lupiin.

Lemmikkien pidossa useammin tarvetta kiireellisiin toimenpiteisiin

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia on tehty vuodesta 2015 lähtien yli 6 000 tarkastusta vuosittain. Etenkin lemmikkieläinkohteisiin tehdään runsaasti tarkastuksia. Tämä johtuu kuntien valvontaeläinlääkäreiden määrän lisäyksestä, mutta myös ilmoituksia tekevien kansalaisten aktiivisuudesta. Laiminlyöntejä on epäi­lyyn perustuvissa tarkastuksissa löytynyt hieman aiempaa vähemmän, mutta vakavien laiminlyöntien osuus on kasvanut. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kieltoja tai määräyksiä on annettu useammin tuotantoeläinkohteissa, kun taas kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi on jouduttu ryhtymään useammin lemmikkieläinkohteissa.

Raportin uusimmassa osassa esitetään eläinten hyvinvoinnin viranomaisvalvonnan tuloksia vuosilta 2015–2019/2020 verrattuna aiempien vuosien tuloksiin.

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinten hyvinvoinnin valvonta

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinsuojelurikostuomiot

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Koe-eläinten hyvinvointi 

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Opetus ja koulutus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Politiikka ja talous

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinten hyvinvoinnin tutkimus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Johdanto raporttiin

Aikaisemmat Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportit 2016 ja 2012

Kaikki Eläinten hyvinvointikeskuksen raportit löytyvät täältä

Ruokaviraston vuosittaiset raportit eläinten hyvinvoinnin valvontatuloksista löytyvät täältä

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.