fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat: Suomeen tarvitaan pysyvä eläinasiavaltuutetun virka

Suomeen halutaan pysyvä eläinasiavaltuutettu; kuvassa kana
Seura- ja harrastuseläinten sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien tiedote 5.4.2023

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta esittävät, että nykyisen määräaikaisen eläinsuojeluasiamiehen viran sijasta perustetaan pysyvä eläinasiavaltuutetun virka. 

Eläinsuojeluasiamiehen virka on perustettu kaksi kertaa määräaikaisena (2013–2015 ja 2020–2023). Nykyisessä toimenkuvassaan eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Toiminta-alueeseen sisältyvät kaikki eläinryhmät, joiden kanssa ihmiset ovat tekemisissä, kuten tuotantoeläimet, seura- ja harrastuseläimet ja koe-eläimet sekä luonnonvaraiset eläimet silloin, kun ihmisen toiminta kohdistuu niihin.

Eläinasiavaltuutettu toimii ensisijaisesti eläinten edustajana ja nojaa toiminnassaan tutkittuun tietoon. Eläinasianvaltuutettu on neutraali taho, joka toimii yleisellä tasolla eläinten hyvinvoinnin parantamiseen liittyvän tiedon lisääjänä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, poliittisessa keskustelussa ja lainsäädännön valmistelussa. Eläinasiavaltuutettu pyrkii herättämään eläinten hyvinvointiin liittyvää keskustelua ja estämään sen polarisoitumista esimerkiksi tuomalla eri sidos- ja intressiryhmiä saman keskustelufoorumin ääreen. Valtuutettu edesauttaa tehtävässään erilaisten eläinten hyvinvointiin liittyvien kannusteiden kehittämistä ja hyvinvoinnin esteiden poistamista.

Tulevassa hallitusohjelmassa on tärkeää huolehtia viran jatkamisesta, jotta nykyisen viran aikana toteutettu sidosryhmätyö sekä toiminta eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi saavat jatkuvuutta ja tukevat viran pitkäjänteistä kehittämistä. Suomessa on tarve viranomaistoimijalle, joka seuraa ja arvioi lainsäädännön kehitystä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta sekä luo keskusteluyhteyksiä ja yhteistyötä toimijoiden välille eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Eläinasiavaltuutetun virkaan liittyvien tehtävien hoitaminen edellyttää pitkäjännitteisyyttä, ja siihen liittyvä verkostoituminen vie aikaa. Tästä syystä on perusteltua, että virka perustetaan vakinaisena. Uuden eläinten hyvinvointilain voimaan astumista seuraavien asetusmuutosten laatimisessa ja kommentoinnissa tarvitaan myös eläinasiavaltuutetun hankkimaa tieteellistä tutkimustietoa.

 

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Laura Hänninen, puheenjohtaja, puh, 050 415 1180

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Olli Ruoho, puheenjohtaja, puh. 040 820 1257

 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC:n ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton edustajat (tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta) jättivät eriävän mielipiteen eivätkä kannata eläinasiavaltuutetun viran vakinaistamista.

Tämä on eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien yhteinen kannanotto. Eläinten hyvinvointikeskus toimii tuotanto- sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja julkaisee niiden kannanotot blogissaan.

 

Lue lisää:

Eläinsuojeluasiamies aloittaa työn syksyllä

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.