fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinten hyvän kohtelun merkitys korostuu uudessa laissa

hevoset laitumella

Uuden eläinten hyvinvointilain vaatimuksiin kuuluu, että eläimiä on kohdeltava hyvin ja kunnioittavasti. Perusteena on, että eläinten kohtelulla on keskeinen merkitys eläimen hyvinvoinnille kaikissa niissä tilanteissa, joissa ihminen on tekemisissä eläimen kanssa. Eläimen ja hoitajan välinen hyvä suhde on keskeinen tekijä eläimen kokonaishyvinvoinnin kannalta.

Uutena vaatimuksena lakiluonnokseen sisältyy säännös eläimen totuttamisesta käsittelyyn ja pito-olosuhteisiin. Uutta olisi myös vaatimus siitä, että jos eläin ei ole tottunut käsittelyyn, tämä olisi otettava huomioon eläintä käsiteltäessä. Totuttaminen ja rauhallinen opettaminen uusille tavoille vähentävät eläimen pelkoa ja stressiä ja helpottavat käsittelytilanteita. Hyvällä kohtelulla voidaan myös ennaltaehkäistä loukkaantumisia ja työtapaturmia.

Lajityypillinen käyttäytyminen avuksi

Käsittelyyn totuttaminen tarkoittaisi käytännössä hoitajan läsnäoloon ja erilaisiin käsittelytilanteisiin, kuten siirtoihin, paikallaanoloon ja hoitotoimenpiteisiin totuttamista. Lajinomaista käyttäytymistä on pyrittävä hyödyntämään tässä. Totuttamistapa ja –määrä olisi arvioitava lajikohtaisesti: esimerkiksi lypsylehmän, palveluskoiran ja kasvatusaltaassa elävän kalan totuttamisen tavat ja intensiteetti eroavat huomattavasti toisistaan.

Pito-olosuhteisiin totuttaminen on tarpeen erityisesti silloin, kun eläimen elinympäristö vaihtuu tai muuttuu. Myös muutokset ruokinnassa, lajitovereiden seurassa ja muissa vastaavissa tilanteissa edellyttäisivät asteittaista totuttamista. Totuttaminen onnistuu parhaiten silloin, kun eläin on nuori ja oppii nopeasti. Monilla eläinlajeilla tunnetaan ikäkausia, jolloin eläin on erityisen altis ympäristön vaikutuksille, mitä kannattaa koulutuksessa hyödyntää.

Perinne ei ole peruste kohdella eläintä kaltoin

Eläimen kovakourainen kohtelu olisi lakiluonnoksen mukaan kiellettyä. Lain perusteluissa todetaan, että vakiintuneetkin eläinten käsittelytavat voivat aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä, jos vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muita, vähemmän vahingollisia menetelmiä. Tämä pykälä veisi pohjan vanhalta tutulta perustelulta tehdä jokin asia tietyllä tavalla siksi, että niin on aina ennenkin tehty.

Tieto eläinten oppimisesta ja kognitioista kasvaa koko ajan, ja positiiviseen vahvistamiseen perustuvien koulutusmenetelmien käyttö yleistyy – koiran ohella sitä on mahdollista hyödyntää myös tuotantoeläimillä. Tutkinnon suorittaneilla eläintenkouluttamisen ammattilaisilla on osaamista myös tuotantoeläinten kouluttamisessa (ks. esim. Suomen eläintenkouluttajat ry).

Ei liian kovaa kuria

Eläimen kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen olisi niin ikään kiellettyä. Eläintä koulutettaessa olisi mietittävä, voiko eläimen saada oppimaan eläimen kannalta miellyttävämmällä tavalla. Eläintä ei saisi pitää kurissa niin ankarasti, ettei se voi toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan. Esimerkiksi koiran pitäisi voida välillä liikkua ja tutkia ympäristöään vapaasti ilman, että se on jatkuvasti suorittamassa sille annettua tehtävää.

 

Voit antaa lausunnon eläinten hyvän kohtelun ja käsittelyn asemasta lakiluonnoksessa osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Eläinten kohtelua käsitellään lakiluonnoksen luvussa 3, pykälissä 12-20.