fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinsuojelurikostuomioita annetaan aiempaa enemmän, ja ne ovat aiempaa kovempia

eläinsuojelurikos tuomitaan aiempaa useammin ja kovemmin; kuvassa koira

Eläinsuojeluilmoituksia on tehty poliisille viime vuosina aiempaa enemmän. Myös tuomioita eläinsuojelurikoksista ja -rikkomuksista on annettu enemmän kuin aiempina vuosina, ja tuomiot ovat olleet aiempaa kovempia. Usein tekijä kuitenkin selviää edelleen sakkorangaistuksella. Myös eläinsuojeluviranomaisten yhteistyöketjussa sekä syyttäjän ja tuomioistuinten toiminnassa on alueellista vaihtelua. Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportin uusimmassa osassa tarkastellaan eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä poliisille tehtyjen eläinsuojeluilmoitusten, syyttäjälaitokselle saapuneiden eläinsuojeluasioiden sekä langetettujen eläinsuojelurikostuomioiden ja eläintenpitokieltojen kautta.

Eläinsuojelutapauksia käsitellään aiempaa useammin oikeudessa

Poliisille tehtyjen eläinsuojeluilmoitusten määrä on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana. Myös syyttäjälaitokselle on saapunut käsittelyyn eläinsuojelurikosepäilyjä aiempaa enemmän. Eläinsuojelurikostuomioita on langetettu enemmän, ja tuomiot ovat olleet aiempaa viisivuotisjaksoa kovempia. Eläintenpitokieltoja on niin ikään langetettu aiempaa enemmän.

Eläinsuojelulainsäädännön vastaiset teot on Suomessa kriminalisoitu eläinsuojelurikoksena, törkeänä eläinsuojelurikoksena, lievänä eläinsuojelurikoksena, eläinsuojelurikkomuksena sekä eläinkuljetusrikkomuksena. Eläinsuojelurikkomuksesta ja lievästä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa. Eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistus.

Lemmikin kaltoinkohtelusta yleensä kovempi tuomio kuin tuotantoeläinten laiminlyönnistä

Suomessa lemmikinomistaja tuomitaan useimmiten eläimen perustarpeiden laiminlyömisestä. Esimerkiksi vuonna 2018 73 % tuomioista koski lemmikkien laiminlyöntiä, ja 27 % tuomioista annettiin lemmikin väkivaltaisesta kohtelusta. Ehdollista vankeutta tuomittiin vuonna 2018 vain kymmenen kertaa, ja vain yksi tapaus tuomittiin törkeänä.

Lemmikkien laiminlyöntiä tai väkivaltaista kohtelua koskevat rangaistukset ovat yleensä lieviä. Yleisin rangaistus on päiväsakko. Tyypillisessä tapauksessa ihmisellä on ollut muutama koira tai lukuisia kissoja, joista hän ei ole huolehtinut asianmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläin ei ole saanut riittävästi vettä ja ruokaa, asianmukaista liikuntaa tai hoitoa sairauksiinsa. Eläin on myös saattanut elää lian ja ulosteiden keskellä.

Tuotantoeläintiloille tehdään Suomessa vuosittain yli 3000 eläinsuojelutarkastusta. Vaikka tarkastuskäynneillä löytyy ongelmia, tuotantoeläimiin kohdistuvista eläinsuojelurikoksista annetaan Suomessa vain noin 60–80 tuomiota vuodessa, ja suurin osa näistä tuomioista on lieviä. Tuomioiden ja tutkimusten perusteella näyttää siltä, ettei eläinsuojelurikoksia pidetä ainakaan kaikkialla Suomessa vakavina tekoina. Osittain on kyse myös resurssien, uskalluksen, kykyjen ja asiantuntemuksen puutteesta.

Tehokas puuttuminen eläinsuojelurikoksiin avainasemassa

Se, että toistuvista tarkastuskäynneistä huolimatta eläinten hyvinvointiin ei tehdä pysyviä parannuksia, ei ole kenenkään etu. Pitkittyneiden eläinsuojeluongelmien taustalla on usein eläimen omistajan terveysongelmia tai sosiaalisia tai taloudellisia haasteita. On tärkeää, että eläinsuojeluviranomaiset toimivat yhteen hiileen puhaltaen, ja että vuorovaikutus viranomaisen ja eläimen omistajan välillä on toimivaa ja tehokasta.

Eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että eläimen omistaja noudattaa eläinsuojelusäädösten vaatimuksia eikä aiheuta eläimilleen kärsimystä. Eläinsuojelulainsäädäntö määrittää oikeudellisen vähimmäistason eläimen hyvinvoinnille, mutta tosiasiallisen suojan ja hyvinvoinnin tason määrittelevät säädösten täytäntöönpano ja valvonta. Eläinsuojeluviranomaisten nopea ja tehokas puuttuminen eläinten kaltoinkohteluun on siksi äärimmäisen tärkeää.

Raportti kokoaa viime vuosien eläinsuojelurikokset ja niistä annetut tuomiot

Nyt julkaistava raportin osa eläinsuojelurikostuomioista kokoaa yhteen pääosin vuosina 2015–2018 annetut tuomiot eläinsuojelurikoksista ja -rikkomuksista sekä eläintenpitokielloista. Tietoja verrataan edellisen raportin tarkastelujakson 2011–2014 vastaaviin tietoihin. Taulukoissa ja kuvissa on raportoitu tiedot myös vuosilta 2019 ja 2020.

 

Lue lisää:

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinsuojelurikostuomiot

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Koe-eläinten hyvinvointi 

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Opetus ja koulutus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Politiikka ja talous

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Eläinten hyvinvoinnin tutkimus

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi Suomessa III: Johdanto raporttiin

Aikaisemmat Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportit 2016 ja 2012

Kaikki Eläinten hyvinvointikeskuksen raportit löytyvät täältä

Eläinsuojelurikosaiheiset uutiset Edilex-palvelussa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.