fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinsuojelulain uudistuksen valmistuminen häämöttää – ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran

Eläinsuojelulain uudistuksen ohjausryhmä kokoontui tammikuussa viimeistä kertaa pohtimaan lakiuudistuksen sisältöä. Valmistelijat olivat ahkeroineet ohjausryhmän käsiteltäväksi useita ehdotuksia. Uusi laki sälyttäisi meille jokaiselle vastuun eläinten hyvinvoinnista, mitään luonnonvaraisia eläimiä ei saisi ottaa elätettäväksi, eläinkilpailujen ja -näyttelyiden tulisi olla eläimelle turvallisia tapahtumia, ja pitopaikassaan eläimen tulisi voida toteuttaa sekä fysiologisia tarpeitaan että olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Tavoitteena on saada uusi laki tämän vuoden syksyllä eduskuntaan.

Vastuu eläinten hyvinvoinnista kaikille – ensisijaisesti eläinten pitäjälle

Vastuu eläinten hyvinvoinnista tulisi uudessa laissa jokaiselle kansalaiselle. Säännös olisi uusi ja korostaisi velvollisuuttamme kohdella eläimiä hyvinvointisäädösten edellyttämällä tavalla. Ensisijaisesti vastuu hyvinvoinnista olisi kuitenkin eläimen hoidosta huolehtivalla eläimen pitäjällä. Vastuuta eläimen hyvinvoinnista ei saisi jättää yksin kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle, mutta alle 16-vuotias saisi tietenkin jatkossakin eläimiä hoitaa.

Luonnonvarasta eläintä autettava hädässä – elätettäväksi ottaminen kielletyksi

Sairasta tai vahingoittunutta eläintä, oli se sitten luonnonvarainen tai kotieläin, pitää ainakin pyrkiä auttamaan. Uutena sääntönä luonnonvaraisen eläimen kohdalla olisi kunnaneläinlääkärin velvollisuus tarvittaessa lopettaa vastaanotolle tuotu loukkaantunut eläin. Monet kunnaneläinlääkärit ovat tällaista apua jo antaneetkin.   

Kaikkien luonnonvaraisten eläinten elätettäväksi ottaminen eli eläimen pyydystäminen ja pitäminen vankeudessa olisi jatkossa kiellettyä. Aiemmin kielto on koskenut vain nisäkkäitä ja lintuja. Muutamat poikkeukset, kuten kalataloudelliset ja tieteelliset tutkimustarkoitukset, lueteltaisiin säännön yhteydessä.

Eläimen pitopaikka jakaa mielipiteitä

Eläimen tulisi voida niin pysyvässä kuin tilapäisessä pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä vaihtaa asentoaan vaikeuksitta; näin suunnitellaan kirjattavaksi pitopaikan vaatimuksista. Onko porsimis- ja tiineytyshäkki sopiva pitopaikka naarassialle, entä parsinavetta naudalle? Tullaanko näistä pitopaikoista luopumaan jatkossa säädöksiin kirjatuilla siirtymäajoilla, vai loppuuko nautojen pito parsinavetoissa ja naarassikojen elo häkeissä ajan myötä ilman säädöksiä? Näissä kysymyksissä ohjausryhmän mielipiteet jakautuivat. Olipa lainsäädäntöön lopulta päätyvä ratkaisu mikä tahansa, liikkumisen hyvinvointia edistävä vaikutus on tosiasia.  

Eläinkilpailujen ja eläinnäyttelyiden hyvinvointiriskit huomioon

Nykyisessä eläinsuojelulaissa on säännökset sellaisille eläinkilpailuille ja kilpailujen valvonnalle, jossa eläin voi joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle rasitukselle. Suunnitelmissa on, että uudessa laissa olisi säädökset myös muista kuin edellä mainituista suuremman hyvinvointiriskin eläinkilpailuista, joskin jälkimmäisistä säädettäisiin tarkemmin. Lisäksi eläinnäyttelyistä on tarkoitus kirjata uuteen lakiin. Eläinkilpailuista ja eläinnäyttelyistä ei saisi aiheutua tarpeetonta vaaraa eläimen hyvinvoinnille.

Uusi laki eduskunnan käsittelyyn aikaisintaan syksyllä

Kokouksessa ehdittiin pikaisesti käsitellä myös eläinsuojelulakia valvovien ja muiden viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, sekä tietojen julkisuutta koskevia luonnoksia.

Tavoitteena on saada uusi laki lausuntokierrokselle tänä keväänä ja eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä. Tavoitteen saavuttamiseksi saavat lain valmistelijat maa- ja metsätalousministeriössä nyt ahkeroida.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.