fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Koe-eläinten käyttöä pyritään vähentämään

eläinkokeita ja koe-eläimiä laboratoriossa

Eläinkokeita tehdään tutkimuksen edistämiseksi ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi, eikä eläinten koekäytön loppuminen ole näköpiirissä ainakaan lähitulevaisuudessa. Eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä kuitenkin kehitetään jatkuvasti, ja yhä useammin niillä pystytään korvaamaan koe, jossa aiemmin olisi käytetty koe-eläimiä. Eläinkokeista halutaan päästä eroon, koska niillä ei täysin pystytä vastaamaan siihen tarpeeseen, jonka ihmiselle turvallisten ja toimivien lääkeaineiden ja kemikaalien kehittäminen asettaa. Eläinten käyttöön sisältyy vakaviakin eettisiä ongelmia, ja eläinkokeiden tekeminen on kallista. Koe-eläinten eli tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES tavoittelee koe-eläinten käytön vähentämistä. Neuvottelukunnan jäsenet kertovat lyhyillä Youtube-videoilla omista näkökulmistaan eläinkokeisiin.

Osa eläinkokeista on lain edellyttämiä

Eläinkokeita tehdään, jotta voitaisiin kehittää turvallisia lääkkeitä ja kemikaaleja. Kemikaalien ja lääkeaineiden testaaminen on lakisääteistä. Akateemista tutkimusta taas tehdään, jotta saadaan uutta tietoa esimerkiksi ihmisen sairauksien aiheuttajista ja mekanismeista sekä uusista hoitomahdollisuuksista. Lähtökohtana ovat aluksi tietokonemallit, sitten tutkimukset solumalleilla, tarvittaessa eläinmalleilla ja lopuksi ihmisillä. Monimutkaisia järjestelmiä, kuten verenkiertoa kaikkine toimintoineen ei toistaiseksi osata vielä riittävän hyvin mallintaa soluviljelmillä, vaan tutkimuksessa joudutaan turvautumaan koe-eläinten käyttöön, kertoo neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Eero Lehtonen (katso video).

Vaihtoehtoiset menetelmät yleistyvät koko ajan

Tärkein syy päästä eroon eläinkokeista on se, etteivät eläintestit mallinna tutkittavan yhdisteen vaikutuksia ihmisessä riittävän hyvin. Eläinten perusbiologiset mekanismit eivät ole samoja kuin ihmisellä: esimerkiksi tautigeeni voi ilmetä eläimessä eri reittejä kuin ihmisessä, ja siksi geenimuunnellut eläimet eivät aina sovellu ihmisen malliksi. Kivun ja kärsimyksen aiheuttamisen oikeutus eläinkoetoiminnassa on myös vakava eettinen kysymys, johon ei ole helppoja ratkaisuja saatavilla.

Eläinkokeiden tekeminen on kallista – kalliimpaa kuin soluviljely. Solupohjaisia testejä voidaan tehdä ja toistaa äärettömästi, kun taas eläinkokeiden kapasiteetti on rajallinen. Eläinkokeita pystytään jo nyt korvaamaan eläimettömillä menetelmillä, ja vaihtoehtomenetelmiä kehitetään koko ajan lisää, sanoo eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien keskus FICAM:n johtaja Tuula Heinonen (katso video).

3R eli korvaa, vähennä, paranna

Koe-eläintoiminnan lakisääteinen ohjenuora on 3R:n (refinement, replacement, reduction) periaate. Eläimet on korvattava tutkimuksessa eli käytettävä eläimettömiä koemenetelmiä aina, kun se on mahdollista. Kokeissa käytettävien eläinten määrää on pyrittävä vähentämään; eläimiä saa käyttää vain sen verran, kuin on ehdottoman pakko tilastollisesti luotettavan tuloksen saamiseksi. Eläinten hyvinvointia koekäytössä on parannettava: eläinten kokeman kivun ja kärsimyksen määrä on minimoitava ja hyvinvointia edistettävä esimerkiksi kivunlievityksellä ja tukihoidolla sekä mahdollistettava eläinten lajinmukaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttäminen, kertoo eläinkoelautakunnan esittelijä Eila Kaliste (katso video).

Tavoitteena eläinten käytön vähentäminen

Koe-eläinten suojelun neuvottelukunta on EU-direktiivin edellyttämä kansallinen, valtioneuvoston asettama toimielin. Neuvottelukunnan jäsenillä on asiantuntemusta eläinkoetoiminnasta ja tutkimuksesta, mutta myös muun muassa eläinkokeettomista menetelmistä sekä eläinsuojelujärjestö- ja viranomaistoiminnasta. Neuvottelukunnan pitkän tähtäimen tavoitteena on eläinkokeiden vähentäminen. Lainsäädäntöömme on kirjattu tavoite koe-eläintoiminnasta luopumiseksi kokonaan, mutta tavoitteeseen ei saa pyrkiä niin, että ihmisten terveys ja turvallisuus vaarantuisivat, muistuttaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Outi Vainio (katso video).

Katso kaikki videot soittolistalta:

Lue lisää koe-eläimistä:

Suomen koe-eläinlaki ja -asetus muutoksessa komission huomautuksen vuoksi

Miten vähentää koe-eläinten vakavaa kärsimystä ja kuolleisuutta?

Pieniä tekoja ja suuria linjoja koe-eläinten kärsimyksen vähentämiseksi

Kalasoppa porisee koe-eläintoiminnassa

Neuvottelukunta: koe-eläinten käyttö vähenisi tutkijoiden koulutusta lisäämällä

Koe-eläinten hyvinvoinnin määritelmä

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.