fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläinkokeiden eettiset perusteet luupin alla

Tieteellisiin tai opetustarkoitusiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES keskusteli syyskuun kokouksessaan eläinkokeiden etiikasta. Koe-eläinten käytön eettisten perusteiden on oltava vahvat ja loogiset, jotta eläinkoelupa voidaan myöntää. Vakavaa haittaa koe-eläinten hyvinvoinnille aiheuttavista kokeista halutaan päästä kokonaan eroon. Neuvottelukunta vahvistaa tutkijoiden osaamista järjestämällä koulutusta eläinkokeiden perustelemiseksi eettisesti kestävällä tavalla.

Tutkimusetiikka näkyviin arkityössä

Koe-eläinten käytön etiikka on lähtökohtana kaikessa eläimiä hyödyntävässä tutkimuksessa, vaikkei se tutkijoiden jokapäiväisessä työssä nousisikaan esiin, muistutti neuvottelukunnan puheenjohtaja Outi Vainio. Kaikille eläimillä tehtäville kokeille on oltava vahvat eettiset perusteet.

Neuvottelukunta järjestää koe-eläinten käyttäjille koulutusta koe-eläintoiminnan eettisistä perusteista. Eettisessä koulutuksessa ei ole tarkoitus antaa valmiita toimintaohjeita ja ennakkoasenteita, vaan tarjota työkaluja omien lähtökohtien ja toimintatapojen pohtimiseen ja perusteluun. Koulutusta on luvassa myös eläinkokeiden korvaamiseen, vähentämiseen ja koe-eläinten hyvinvointiin liittyvistä  ns. 3R (replacement, reduction, refinement) -menetelmistä.

Lisää vaikuttavuutta 3R-toimintaan

Tutkimustoiminnan 3R-työn edistäjänä toimii Suomessa yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten ja yksityisten tahojen muodostama kansallinen 3R-konsortio. Konsortio on yhteistyöelin, joka jakaa tietoa, kouluttaa, hakee tutkimusrahoitusta ja tekee tutkimusohjelma-aloitteita koe-eläinten käytön vähentämiseen, eläinten hyvinvoinnin edistämiseen ja koe-eläinten korvaamiseen liittyen. Neuvottelukunnan toiveena oli konsortion toiminnan laajentaminen ja vaikuttavuuden lisääminen.

Neuvottelukunnan käsityksen mukaan viranomaiset ja teollisuus suhtautuvat myönteisesti eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttöön ottoon, mutta tiedonvaihtoa alalla tarvitaan lisää, jotta menetelmät tulisivat laajempaan tietoisuuteen ja hyödynnettäviksi. Neuvottelukunta piti hyvänä, että eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien valtionrahoitusta tullaan jatkossa suuntaamaan yhä enemmän koulutukseen ja tiedotukseen.

Koe-eläinasiat uuteen Ruokavirastoon

Koe-eläinten käyttöä ohjaavat ja valvovat Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrottiin, että tulevan maakuntauudistuksen myötä koe-eläintehtävät siirretään aluehallintovirastoista uuteen valtakunnalliseen ruokavirastoon. Tuleva lupa- ja valvontavirasto Luova ei ole ruokaviraston lailla valtakunnallinen toimija, minkä vuoksi tehtävän ei katsottu soveltuvan sille, vaikka nimi siihen viittaisikin.

TOKES:n nykyinen toimikausi päättyy vuoden kuluttua, mutta toiminta tulee jatkumaan, sillä neuvottelukunta täyttää koe-eläindirektiivinhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0063 määrittämää tehtävää koe-eläinten suojelussa. Ministeriö nimeää uuden neuvottelukunnan toimikauden päättyessä.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.