fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

Eläimellä on itseisarvo

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto 2.11.2016

Uuteen eläinsuojelulakiin on suunniteltu kirjattavan maininta eläinten itseisarvosta. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta kannattaa itseisarvon kirjaamista lakiin ja toivoo, että eläimiä kohdellaan sen mukaisesti. Neuvottelukunta pitää eläimen itseisarvon määrittelyä laissa olennaisen tärkeänä eläimen hyvinvoinnin ja arvostuksen takaamiseksi.

Kansalaiset tuntevat suurta huolta eläinsuojelurikosten rangaistuksista ja eläinsuojelurikosten tuomioita pidetään yleisesti liian lievinä. Neuvottelukunta katsoo, että eläinten itseisarvon tunnustaminen lainsäädännössä saattaisi vaikuttaa tuomioistuinten tuomioihin eläinsuojelurikoksissa koventavasti siten, että pelkän eläimen taloudellisen arvon sijasta tuomion perusteena olisi eläimen itseisarvo.

Neuvottelukunta kannattaa eläinten itseisarvon tunnustamista uudessa eläinsuojelulaissa ja toivoo sen johtavan siihen, että eläinten itseisarvo huomioidaan niin lain pykälissä kuin eläinsuojelulain toimeenpanossa ja valvonnassa, mutta myös muussa lainsäädännössä ja sen soveltamisessa. Tällä hetkellä esimerkiksi kauppalaki ja kuluttajansuojalaki soveltuvat huonosti eläinten kauppaan eivätkä huomioi yksittäisen eläimen itseisarvoa.

Helsingissä 2.11.2016

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Puheenjohtaja Mika Leppinen, mika.leppinen@pp.inet.fi; puh. 050 373 5716

Varapuheenjohtaja Laura Hänninen, puh. 050 415 1180

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.