fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

3R-menetelmien käyttöä Suomessa selvitetään

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta selvittää parhaillaan, millaisia 3R(replacement, reduction, refinement) -menetelmiä Suomessa käytetään eli miten koe-eläimiä pyritään korvaamaan muilla organismeilla ja menetelmillä, miten käytettävien koe-eläinten määrää pyritään vähentämään, ja miten eläinten hyvinvointia eläinkokeissa pyritään parantamaan.

Erityisesti eläinten hyvinvoinnin parantaminen herätti huhtikuisessa kokouksessa keskustelua. Refinement-termin käännökseksi ehdotettiin turvaamista tai edistämistä, mutta turvaaminen todettiin terminä hankalaksi. Jos hyvinvointi halutaan turvata, pitäisi määritellä se taso, joka vähintään turvataan. Tällä hetkellä lainsäädäntö määrittelee vähintään turvattavan tason, mutta se ei kaikissa tapauksissa ole eläinten hyvinvoinnin kannalta riittävä. Koe-eläinten kohtelu eroaa muista eläimistä siinä, että laki määrittelee hyvin tarkasti koe-eläinten olot, eläimille tehtävät toimenpiteet ja niiden ehdot; muiden eläinten pidossa voi lain puitteissa mahdollisesti olla enemmän hajontaa.

Eläinkokeissa käytettävien eläinten tilastointitapa muuttuu

EU yhtenäistää koe-eläinten käytön tilastoinnin kaikissa jäsenvaltioissa. Yhtenäisessä tilastointikäytännössä kirjataan hankkeissa käytetyiksi koe-eläimiksi vain ne eläimet, jotka ovat kokeessa joutuneet tuntemaan vähintään neulanpistoon verrattavissa olevaa kipua. Uuden tilastointitavan myötä koe-eläinten määrä saattaa tilastoissa vähentyä, kun esimerkiksi koe-eläintoiminnassa käytettäviä siitoseläimiä ei lasketa hankkeissa käytetyiksi koe-eläimiksi.

Helsingin yliopiston koekoirat sopeutuneet hyvin uusiin koteihinsa

Koe-eläinkeskuksesta kerrottiin, että koebeaglejen kotiuttaminen on sujunut toistaiseksi hyvin. Kotiutetut koirat voivat hyvin ja ovat sopeutuneet uusiin oloihinsa. SEY totesi, että kotiutusprosessin myötä aihe on noussut keskusteluun, mikä on tervetullutta. Keskustelu on ollut pääosin positiivissävyistä. Neuvottelukunta oli tyytyväinen siihen, että nykyinen lainsäädäntömme sallii koe-eläinten kotiuttamistoiminnan.