fbpx Siirry sisältöön
Takaisin

3R-konsortio tavoittelee eläinkokeetonta Suomea

koe-eläiminä käytettäviä hiiriä; 3R-konsortio

Suomessa toimii vastikään perustettu 3R-konsortio eli yhteistoimintaelin, jonka tavoitteena on eläinkokeiden korvaaminen, niissä käytettävien eläinten vähentäminen ja koe-eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteiden edistymisestä huolimatta eläinkokeista eroon pääseminen ei ole vielä näköpiirissä. Siksi on erityisen tärkeää panostaa menetelmäkehityksen ohella kokeissa käytettävien eläinten hyvinvoinnin edistämiseen ja tarvittavien eläinten määrän vähentämiseen.

Koe-eläindirektiivi velvoittaa eroon eläinkokeista

EU:n koe-eläindirektiivi velvoittaa jäsenmaita pyrkimään pitkällä tähtäimellä kokonaan eroon eläinkokeista. Direktiivin perimmäinen tarkoitus on elävillä eläimillä tehtävien toimenpiteiden korvaaminen muilla menetelmillä kokonaisuudessaan heti, kun se on tieteellisesti mahdollista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koe-eläinten käytön sijasta käytetään, aina kun se on mahdollista, tieteellisesti luotettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, johon ei liity elävien eläinten käyttöä. Lisäksi direktiivissä korostetaan tarvetta tehdä eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä tunnetuiksi sekä kehittää niitä tieteellisesti päteviksi, käyttökelpoisiksi ja hyväksyttäviksi.

3R-konsortio tukee tutkijoita ja välittää tietoa

Eläinkokeista eroon pääsemisen edistäminen on myös direktiivin nojalla perustetun tieteellisiin ja koulutustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun kansallisen neuvottelukunnan (TOKES) tehtävä. Osana tehtävän toteutusta neuvottelukunta on perustanut Suomeen 3R-konsortion. Konsortio on tarpeen muun muassa eläinkokeita tekevien tutkijoiden näkökulmasta, sillä tutkijoiden koulutuksen on todettu edistävän tehokkaasti 3R-periaatteita käytännössä.

3R -periaatteet:

  1. Eläinten sijasta käytetään muuta menetelmää aina, kun se on mahdollista.
  2. Eläimiä käytetään mahdollisimman vähän.
  3. Eläinten kasvatus, hoito ja toimenpiteet tehdään parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutusmateriaaleja ja kudosnäytteitä yhteiskäyttöön

Konsortion päätavoitteena on 3R-menetelmien käytön edistäminen muun muassa jakamalla tietoa, järjestämällä koulutusta ja kursseja sekä yleistajuisia esityksiä, julkistamalla 3R-palkinto ja edistämällä alan yhteisprojekteja. Parhaillaan konsortio suunnittelee opetusmateriaaleja eläinkokeita tekevien tutkijoiden käyttöön sekä kudospankkia tutkimusmateriaalin vapaata jakoa varten. Kudospankin avulla voidaan vähentää kokeissa käytettävien eläinten määriä, kun samoja kudosnäytteitä voi käyttää useampi tutkija.

3R-konsortio sitouttaa toimijat

Konsortio koostuu eläinkokeita suorittavien ja vaihtoehtoisia menetelmiä kehittävien yliopistojen, muiden instituutioiden ja teollisuuden edustajista. Edustajat sitoutuvat viemään konsortion asioita eteenpäin omissa organisaatioissaan.

Myös pohdinta koe-eläinten käytön etiikasta on konsortion alaa. Koe-eläinten suojelun neuvottelukunnan etiikan asiantuntijajäsenet ja eläinsuojelujärjestöt ovat konsortion käytettävissä eettistä punnintaa kaipaavissa kysymyksissä.

Konsortion toimintaa koordinoi Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva FICAM, eläinkokeiden kansallinen vaihtoehtomenetelmäkeskus. Konsortio toimii itsenäisesti, mutta raportoi toiminnastaan koe-eläinten suojelun neuvottelukunnalle. Konsortiota ja 3R-toimintaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

Lue lisää:

Koe-eläinten käyttöä pyritään vähentämään

Suomen koe-eläinlaki ja -asetus muutoksessa komission huomautuksen vuoksi

Miten vähentää koe-eläinten vakavaa kärsimystä ja kuolleisuutta?

Tieteellisiin ja koulutustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES

FICAM Vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta