fbpx Siirry sisältöön
Tillbaka

Hur förnyas lagstiftningen om hästarnas välfärd? Kolla hästwebbinariet på Youtube

hästwebbinariet på Youtube; hästar på bete

Lagstiftningen om hästars välfärd förnyas. I hästwebbinariet den 6.5 gick vi igenom huvuddragen i den reviderade hästförordningen om hästars välfärd och diskuterade hästarnas välfärd bredare. I webbinariet deltog både professionella, experter och personer som är intresserade av hästar och hästvälfärd. Webbinariet var öppet för alla och antalet deltagare visade att ämnet är viktigt för många.

Den reviderade förordningen förbättra välfärden för hästar och andra hovdjur

Syftet med den nya förordningen är att förstärka hästars möjlighet till artspecifikt beteende. Den nya förordningen ersätter den nuvarande förordningen om skydd av hästar.

Den nya förordningen kräver bland annat att hästarna även ska kunna se, höra och komma i kontakt med sin artfrände i stallet. De bör ha möjlighet att komma i kontakt med mularna. Spiltans mellanväggar bör därför huvudsakligen konstrueras på ett sådant sätt att hästen kan komma i kontakt med mularna med hästen i bredvid varande spilta. I förordningen regleras också användningen av nosgrimman. Nosgrimman ska vara så löst att avståndet mellan näsbenet och nosgrimman är 1,5 cm. Storlekskrav ställs också för boxarna.

Enligt den gällande djurskyddslagen ska en häst ha kontinuerlig tillgång till vatten i stallet, lösdriftstallet och i betet om den tillbringar mer än halva dygnet i betet. Brist på vatten kan öka risken för kolik eller rubba elektrolytbalansen. På betet bör hästen ha konstant tillgång till vatten då marken inte är frusen. Under köldperioder ska hästen erbjudas vatten i hägnet med minst fyra timmars mellanrum.

Den nya förordningen hämtar med sig utmaningar och möjligheter

Den nya förordningen kommer med många bra reformer när det gäller hästens välfärd. Med tanke på hållandet av hästar finns det fortfarande aspekter i förordningen som är utmanande. Under webbinariet lyftes upp problemet med avvänjandet av föl. Enligt förordningsförslaget får föl inte avvänjas från stoet före sex månaders ålder. För tillfället avvänjas fölet i Finland vid 4–6 månader. Om fölet avvänjas från stoet för tidigt kan detta skapa en välfärdsrisk för fölet.

Ett annat problem sågs vara de ekonomiska konsekvenser som den nya regleringen kan orsaka företagare. Implementeringen av förordningen för med sig kostnader som negativt kan påverkar många hästföretagares vardag.

Födsöksbeteende är en viktig del av alla djurs välfärd. Erbjudandet av grovfoder tillräckligt ofta är viktigt för att förminska stereotypiskt beteende och magsår. Enligt den nya förordningen bör hästen ha tillgång till grovfoder med sex timmars mellanrum. Detta är en betydande förbättring jämfört med den tidigare förordningen, men baserat på kommentarerna vi hörde på webbinariet är 6 timmar fortfarande en för lång tid mellan måltiderna.

Hästwebbinariet väkte aktiv diskussion

Ett glädjande stort antal lyssnare deltog på hästwebbinariet. Mer än 300 lyssnare var på linjerna och diskussionsforumet var i full fart. Eftersom antalet lyssnare var så högt hann inte experterna svara på alla frågor, men hälsningarna om diskussionen har skickat vidare till lagberedarna. Det finns även en sammanställning på YouTubesta (På finska) ända fram till den 31.5.2024.

Kolla hästwebbinariet här:

Utlåtande för förordningens utkast kan lämnas in ända till den 12.6.

Jord- och skogsbruksministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till statsrådets förordning om hästars välfärd. Utlåtandena ska inlämnas senast 12.6.2024 per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi.

 

Text: Henrika Sievänen. Sievänen är praktikant på Eläinten hyvinvointikeskus och studerar journalistik och kommunikation på Svenska social- och kommunalhögskolan.

 

Läs mer:

Begäran om utlåtandet om utkast till statsrådets förordning om hästars välfärd

Utkast till statsrådets förordning av hästars välfärd

https://www.elaintieto.fi/hevonen/ (på finska)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.