fbpx Siirry sisältöön
Tillbaka

Håll korna välmående under betessäsongen

kor på bete; betande

Kornas betande är en väsentlig del av traditionellt jordbruk och Finlands biologiska mångfald. När sommaren kommer får korna njuta av frisk luft och färskt gräs på bete. Betande erbjuder inte bara korna näringsrik mat utan förbättrar även deras välmående på ett omfattande sätt.

Frihet att välja sitt bete gör kon glad

Betande hjälper att hålla kornas matsmältningssystem i skick genom att främja en naturlig matsmältning. På betet är urvalet av näringsväxter ofta mer varierat än under inomhusutfodringsperioden och möjligheten att välja sina egna näringsväxter ökar också kornas välmående. Speciellt på traditionella och skogsbeten är urvalet av näringsväxter rikligt.

Betande ger korna möjlighet att röra sig fritt, vilket är viktigt för deras fysiska och mentala välmående. Kornas muskulatur och leder mjukas upp när de rör sig på betesmarken.

Klövarna i skick även på betet

Betande har dock sina utmaningar varav en av de mest betydande är klövhälsan. På betet utsätts kornas klövar för olika markförhållanden som ibland kan orsaka klövsjukdomar.

Klövproblem är vanliga hos kor och orsakar välfärdsproblem. Därför är det vilket att ta hand om klövarna och regelbundet observera kornas beteende. Klövområdets hudinflammation och klövspaltsinflammation uppstår ofta i fuktiga och smutsiga förhållanden vilket också kan vara en nackdel för betande kor under regniga somrar.

Klövskötsel är en kritisk del av kornas välmående och hälsa. Med välskötta klövar är kornas rörelse smidig och smärtfri och deras allmänna livskvalitet bättre. Regelbunden klövskötsel inkluderar observation av djurens rörelse och ställningar, inspektion av klövarna, rengöring och vård utförd av en professionell.

 Tips för friska sommarklövar

  1. Regelbundna inspektioner: Följ hur djuren står och rör sig. Går den normalt eller haltar den? Inspektera kornas klövar regelbundet. Detta hjälper att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.
  2. Se till att betesmarken hålls ren och kontrollera att det inte finns främmande föremål, så som vassa objekt, som kan skada klövarna.
  3. Klövskötsel: Klövskötsel kräver yrkeskunnande. Be en klövvårdare eller veterinär utföra nödvändiga behandlingar.
  4. Fuktighetskontroll: Undvik betning under våta förhållanden. Fukt ökar risken för klövsjukdomar. På strandbeten ska djuren ha möjlighet till en torr liggplats så att klövarna också får torka emellanåt.
  5. Tillräckligt och balanserat foderintag: Se till att korna får tillräckligt med balanserat foder enligt sina behov. Till exempel stödjer Biotin klövhälsan.

Kom ihåg att ta hand om nötboskapens klövar – det är en investering i kornas hälsa och välmående!

 

Text: Henrika Sievänen. Sievänen är praktikant vid Djurens välfärdscentral och studerar journalistik och kommunikation vid svenska social- och kommunalhögskolan.

OBS! Du kan läsa denna blogg även på finska på vår finskspråkiga hemsida här!

Med denna blogg önskar vi er en solig och varm sommar! Vi återkommer från sommarbetet igen i augusti, vi hörs då!

Läs mer:

Eläinten Terveys ETT: Sorkkaterveys (på finska)

Faba: Sorkkaterveys on hyvinvointikysymys (på finska)

Nautakarjan kasvattajat tietävät, että nupoutus sattuu (på finska)

Tavallinen vai luomu? Eläinperäisissä tuotteissa on eroja eläinten hyvinvoinnin edellytyksissä (på finska)

Lehmille lepomukavuutta ja laidunnusta, vasikoille lisää tilaa leikkiin ja lepoon, suosittaa EFSA (på finska)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.